certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

TORVO s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Petrova Lehota
Adresa: Petrova Lehota 51
913 26 Motešice
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Petrova Lehota


Zástupca obstarávateľa:
Ing. Richard Tomík
Jana Mikulová
+421948569434
mikulova@torvo.sk

Kontaktná osoba:
TORVO, s.r.o. - Ing. Richard Tomík,
Mgr. Jana Mikulová
0948 569 434
mikulova@torvo.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2272203662
Názov zákazky: Vodovod – Petrova Lehota - III. etapa stavby
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 178 016.7 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 22.6.2021 o 8:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 7.7.2021 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výstavba vodovodu v obci Petrova Lehota – III. etapa.
V projektovej dokumentácii vetvu ,, A“ popisuje výkresová dokumentácia - situácia 1 a ostatné vetvy ,, A1“ - ,,A2“ - ,,A2-1“ a odbočky k prípojkám popisuje výkresová dokumentácia situácia 2. Tieto vetvy s odbočkami k prípojkám sú predmetom VO.
Záujemcovia/uchádzači predložia cenovú
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je výstavba vodovodu v obci Petrova Lehota – III. etapa.
V projektovej dokumentácii vetvu ,, A“ popisuje výkresová dokumentácia - situácia 1 a ostatné vetvy ,, A1“ - ,,A2“ - ,,A2-1“ a odbočky k prípojkám popisuje výkresová dokumentácia situácia 2. Tieto vetvy s odbočkami k prípojkám sú predmetom VO.
Záujemcovia/uchádzači predložia cenovú ponuku podľa priloženého výkazu výmer a Výzvy na pred-kladanie ponúk.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru