certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

TORVO s.r.o.

Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
4133303356 Multifunkčné školiace centrum v areáli ZŠ, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Prebieha príjem ponúk
5564080053 Cyklotrasa pri mlyne, Bratislava MČ Vajnory (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
4132486581 Prestavba objektu súp.č. 1 na Zariadenie pre seniorov , Stará Turá (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0172402141 Dodanie vozidla na zber BRKO Prebieha príjem ponúk
6595581020 Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov , Nové Mesto nad Váhom (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9444173374 Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9004703792 Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9357006442 Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6205334919 Zariadenie pre seniorov Anna-Mária (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0065975054 Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0767186265 Nájomný bytový dom s 22 b.j. na Ul. Svätopluková (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2742595346 Prestavba objektu súp.č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9036051277 Kochanovce - Nájomné bytové domy-2x6 BJ (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7378289103 Prístavba prepojovacieho kŕčka pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3629502910 Školská telocvičňa v obci Cífer – zázemie a nadstavba (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru