certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

TORVO s.r.o.

Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
4129237532 ARCHEOPARK CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3709611035 Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9112571133 Obecný úrad Liptovská Teplá - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
8526221271 Výber dodávateľa zemného plynu pre potreby verejného obstarávateľa Ukončený príjem ponúk
2872850289 Výber dodávateľa elektriny pre potreby verejného obstarávateľa Ukončený príjem ponúk
3371483981 Materská škola - Víťaz (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
8413255694 Nákup technológie na zber komunálneho odpadu Ukončený príjem ponúk
4427425921 Nábytok do reštaurácie Ukončený príjem ponúk
8012434644 ŠTÚDIA OBNOVY PARKU – REALIZÁCIA I. ETAPA-SPOJENÁ ŠKOLA RAKOVICE Ukončený príjem ponúk
6347356056 Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2210043640 Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves Ukončený príjem ponúk
1376704848 Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6471550697 DEPAUL - Rekonštrukcia s prestavbou a dostavbou – II. ETAPA (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
1623208550 Kochanovce - Nájomné bytové domy-2x6 BJ (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
1318585844 Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru