certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

TORVO s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Služby Cífer s.r.o. - registrovaný sociálny podnik
Adresa: Nám. A. Hlinku 31
919 43 Cífer
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Služby Cífer s.r.o. - registrovaný sociálny podnik


Zástupca obstarávateľa:
Ing.Richard Tomík
Jana Mikulová
+421948569434
mikulova@torvo.sk

Kontaktná osoba:
TORVO SK s.r.o.
Mgr. Jana Mikulová
0908050348
mikulova@torvo.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 4427425921
Názov zákazky: Nábytok do reštaurácie
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 28 810 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 25.8.2022 o 9:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 5.9.2022 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup tovaru podľa predloženého výkazu výmer. Jedná sa o nasledovné tovary:
- čierna lampa visiaca
- montáž svietidiel
- barová stolička
- stolička béžová
- stolík 70x70cm
- stolík 80x80cm
- lavice na mieru
- + montáž typiz. nábytku /stoly + barovky + stolič-ky/
- vitríny
- vitríny nízke
- deliace steny
Podrobný opis je uvedený v
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je nákup tovaru podľa predloženého výkazu výmer. Jedná sa o nasledovné tovary:
- čierna lampa visiaca
- montáž svietidiel
- barová stolička
- stolička béžová
- stolík 70x70cm
- stolík 80x80cm
- lavice na mieru
- + montáž typiz. nábytku /stoly + barovky + stolič-ky/
- vitríny
- vitríny nízke
- deliace steny
Podrobný opis je uvedený v priloženom výkaze výmer a v nákresoch nábytku (Príloha č. 4).


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru