certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

TORVO s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: mesto Strážske
Adresa: Námestie Alexandra Dubčeka 300/1
072 22 Strážske
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
mesto Strážske
Vladimír Dunajčák, Ing.

Zástupca obstarávateľa:
TORVO s. r. o.
Gabriela Feketeová
905660562
g.orlikova@gmail.com

Kontaktná osoba:
TORVO, Ing. Richard Tomík
Gabriela Feketeová
0905660562
g.orlikova@gmail.com

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8413255694
Názov zákazky: Nákup technológie na zber komunálneho odpadu
Typ zákazky: Nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 písm. b) - super reverzný postup
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 260 793.34 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 31.8.2022 o 9:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 28.9.2022 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie technológie na zber komunálneho odpadu. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch prislúchajúcich k tejto zákazke.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je dodanie technológie na zber komunálneho odpadu. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch prislúchajúcich k tejto zákazke.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru