certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

TORVO s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Mestská časť Bratislava Vajnory
Adresa: Roľnícka 109
831 07 Bratislava 36
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Mestská časť Bratislava Vajnory
Michal Vlček, Ing.

starosta@vajnory.sk

Zástupca obstarávateľa:
Ing.Richard Tomík
Ing.Alexandra Tomíková
911189460
tomikova@torvo.sk

Kontaktná osoba:
TORVO, Ing. Richard Tomík
Gabriela Feketeová
0905660562
g.orlikova@gmail.com

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8526221271
Názov zákazky: Výber dodávateľa zemného plynu pre potreby verejného obstarávateľa
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 70 000 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 5.12.2022 o 10:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 15.12.2022 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa zemného plynu

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je výber dodávateľa zemného plynu


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru