certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

TORVO s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Mestská časť Bratislava Vajnory
Adresa: Roľnícka 109
831 07 Bratislava 36
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Mestská časť Bratislava Vajnory
Michal Vlček, Ing.

starosta@vajnory.sk

Zástupca obstarávateľa:
Ing.Richard Tomík
Ing.Alexandra Tomíková
911189460
tomikova@torvo.sk

Kontaktná osoba:
TORVO SK, s.r.o., Ing. Richard Tomík
Alexandra Tomíková, Ing.
+421 910 716 470
tomikova@torvo.sk

Stav zákazky

Zrušená

Zákazka bola zrušená.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 0083003644
Názov zákazky: Vybudovanie cestnej infraštruktúry na ulici Široká v mestskej časti Bratislava Vajnory
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 170 000 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 24.1.2023 o 11:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 10.2.2023 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je oprava komunikácií Široká v MČ Bratislava Vajnory. Podrobný opis predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Výzvy a je vymedzený na úrovni jedného logického celku.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je oprava komunikácií Široká v MČ Bratislava Vajnory. Podrobný opis predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Výzvy a je vymedzený na úrovni jedného logického celku.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru