certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Univerzita Komenského v Bratislave

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa: Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Eva Sabová
421 2 9010 9209
eva.sabova@uniba.sk

Stav DNS

DNS je zriadený a umožňuje záujemcom predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS v lehote do 14.3.2023 v 10:00

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 1112977457DNS
Názov DNS: Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 14.2.2019 v 14:30
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 14.3.2019 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 14.3.2023 v 10:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny
Opis DNS:
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre stravovacie zariadenie VENZA vo VM ĽŠ Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Potraviny
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 4000000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: VM ĽŠ - Mlyny UK, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/uniba/dns_nabidky_prijem.php?id=364
URL adresa profilu obstarávateľa: neuvedeno
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 14.2.2019 v 14:30
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 14.3.2019 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 14.3.2023 v 10:00

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
1112977457DNS-001 Mlynské a škrobové výrobky Uzavretá
1112977457DNS-002 Oleje Uzavretá
1112977457DNS-003 Vajcia veľkosť L Uzavretá
1112977457DNS-004 Syry a syrárske výrobky Uzavretá
1112977457DNS-005 Čerstvé ovocie a zelenina Uzavretá
1112977457DNS-006 Hydina Uzavretá
1112977457DNS-007 Mäso a mäsové výrobky Uzavretá
1112977457DNS-008 Sladké pekárenské výrobky Zrušená
1112977457DNS-009 Sladké pekárenské výrobky Uzavretá
1112977457DNS-010 Spracované ovocie a zelenina Uzavretá
1112977457DNS-011 Mlieko a mliečne výrobky Uzavretá
1112977457DNS-012 Sirupy do postmixových zariadení Uzavretá
1112977457DNS-013 Cestoviny, mlynské výrobky a škrobové výrobky Uzavretá
1112977457DNS-014 Mrazené polotovary živočíšneho pôvodu Uzavretá
1112977457DNS-015 Mrazené ryby Uzavretá
1112977457DNS-016 Alkoholické nápoje Uzavretá
1112977457DNS-017 Bežné pekárenské výrobky Uzavretá
1112977457DNS-018 Spracované zemiaky Uzavretá
1112977457DNS-019 Oleje Uzavretá
1112977457DNS-020 Sladké pekárenské výrobky Uzavretá
1112977457DNS-021 Strukoviny a sója Uzavretá
1112977457DNS-022 Džemy a marmelády Uzavretá
1112977457DNS-023 Vajcia veľkosť L Uzavretá
1112977457DNS-024 Mrazené ovocie a zelenina a polotovary z nich Uzavretá
1112977457DNS-025 Koreniny, ochucovadlá a cukor Uzavretá
1112977457DNS-026 Hovädzie mäso a divina Uzavretá
1112977457DNS-027 Syry Uzavretá
1112977457DNS-028 Čistená zelenina Uzavretá
1112977457DNS-029 Čerstvé ovocie a zelenina Uzavretá
1112977457DNS-030 Hydina Uzavretá
1112977457DNS-031 Mrazené ryby Uzavretá
1112977457DNS-032 Mrazené ovocie a zelenina a polotovary z nich Zrušená
1112977457DNS-033 Strukoviny a sója Uzavretá
1112977457DNS-034 Mrazené ovocie, zelenina a polotovary z nich Uzavretá
1112977457DNS-035 Mäso a mäsové výrobky Uzavretá
1112977457DNS-036 Hydina Uzavretá
1112977457DNS-037 Bulgur a výrobky z bulguru Uzavretá
1112977457DNS-038 Bežné pekárenské výrobky Uzavretá
1112977457DNS-039 Mrazené polotovary živočíšne a rastlinné Uzavretá
1112977457DNS-040 Mrazené pečivo Uzavretá
1112977457DNS-041 Mrazené ryby Uzavretá
1112977457DNS-042 Koreniny, prísady a pochutiny Uzavretá
1112977457DNS-043 Spracované zemiaky Uzavretá
1112977457DNS-044 Vajcia a vaječné výrobky Uzavretá
1112977457DNS-045 Oleje a tuky Uzavretá
1112977457DNS-046 Mlieko, mliečne výrobky a syry Uzavretá
1112977457DNS-047 „Alkoholické a nealkoholické nápoje“ Uzavretá
1112977457DNS-048 Trvanlivé potraviny Uzavretá
1112977457DNS-049 Mrazené ovocie a zelenina Uzavretá
1112977457DNS-050 Suché potraviny-špeciálne druhy Uzavretá
1112977457DNS-051 Sirupy do postmixových zariadení Uzavretá
1112977457DNS-052 Sladké pekárenské výrobky Uzavretá
1112977457DNS-053 Mrazené street food polotovary Uzavretá
1112977457DNS-054 Mäsové výrobky Uzavretá
1112977457DNS-055 Vákuovo balené mäso Uzavretá
1112977457DNS-056 Hydina Uzavretá
1112977457DNS-057 Rôzne druhy mäsa Uzavretá
1112977457DNS-058 Sirupy do postmixových zariadení Uzavretá
1112977457DNS-059 Náplne do bagiet Uzavretá
1112977457DNS-060 Ryby chladené/mrazené (spôsob spracovania SEA FROZEN) Uzavretá
1112977457DNS-061 Čerstvé ovocie, zelenina, bylinky a orechy Uzavretá
1112977457DNS-062 Čistená zelenina Uzavretá
1112977457DNS-063 Mrazené plnené polotovary Uzavretá
1112977457DNS-064 Čerstvé ovocie, zelenina, bylinky a orechy Ukončený príjem ponúk
1112977457DNS-065 Trvanlivé potraviny Ukončený príjem ponúk

Opis DNS

Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre stravovacie zariadenie VENZA vo VM ĽŠ Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave.

Opis DNS

×

Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre stravovacie zariadenie VENZA vo VM ĽŠ Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave.

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Súťažné podklady

Súťažné podklady DNS

Záväzný je text SP vo formáte .pdf.

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
02_DNS_v01.docx 422 kB
02_DNS_v01.pdf 659.2 kB
03_oznamenie o vyhlaseni VO.pdf 55.4 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru