certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Univerzita Komenského v Bratislave

Basic informations about DPS

Information about the contracting authority

Name of the contract / Title: Univerzita Komenského v Bratislave
Address: Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava
Contact: Show

Contacts

×

Zadavatel DNS:
Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Eva Sabová
421 2 9010 9209
eva.sabova@uniba.sk

Status of DPS

DNS is closed

Informations about DPS

ID of DPS in the system: 3365384037DNS
Name of DPS: Nábytok - 2020
The term creation of DNS / term tenants to allow the submission of applications for inclusion in the DNS: 23.12.2019 v 10:00
Time limit access to applications submitted for inclusion in the DNS created according to § 59 ods. 2 písm. a): 20.1.2020 v 10:00
The term duration, designed and set up DNS / deadline to allow submission of candidates for inclusion in DNS: 20.1.2021 v 10:00
Complete informations about DPS: Show
Overview of the contracts in this DNS: Show

Complete informations about DPS

×
Name of DPS: Nábytok - 2020
Description of DPS:
Predmetom zákazky je dodávanie nábytku pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Type / specification of the tender procedure: Užšia súťaž
Subject of DPS: Tovary
Contracting authority: The contracting authority § 7
Financial limit of contract: Nadlimitná zákazka
Estimated value of DPS: 1000000 EUR excluding VAT
Place of performance: Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.
Place of submitting offers / URL address: https://www.evoservis.sk/uniba/dns_nabidky_prijem.php?id=420
URL adresa profilu obstarávateľa: neuvedeno
The term creation of DNS / term tenants to allow the submission of applications for inclusion in the DNS: 23.12.2019 v 10:00
Time limit access to applications submitted for inclusion in the DNS created according to § 59 ods. 2 písm. a): 20.1.2020 v 10:00
The term duration, designed and set up DNS / deadline to allow submission of candidates for inclusion in DNS: 20.1.2021 v 10:00

Overview of the contracts in this DNS

×
ID of the contract in elec. tool Name of the contract Status of contract Action
3365384037DNS-002 Nábytok pre JLF UK Terminated receipt of offers
3365384037DNS-003 „Variabilné sedenie a spojovacie segmenty“ Terminated receipt of offers
3365384037DNS-004 Vybavenie do bytov na Profesorský dom, Drotárska cesta Terminated receipt of offers

Description of DPS

Predmetom zákazky je dodávanie nábytku pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Description of DPS

×

Predmetom zákazky je dodávanie nábytku pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor unknown
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor unknown
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor unknown
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor unknown
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor unknown
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor unknown
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor unknown
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor unknown
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor unknown
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor unknown
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor unknown
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor unknown
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor unknown

Tender documentation

Specifications and other conditions of DPS / qualification requirements

Podmienky účasti sú definované v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré je dostupné v profile verejného obstarávateľa. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/424395

File to download Type of file Size
01_DNS_SP.docx 110 kB
02_Príloha č. 1_Povaha nákupov v DNS.docx 15.6 kB
03_Príloha č. 2_Identifikačné údaje.docx 16.1 kB
04_Príloha č. 3_Skupina dodávateľov.docx 14.7 kB
05_Príloha č. 4_Zoznam dôverných info.docx 15.6 kB
06_Príloha č. 5_JED.docx 18 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

File to download Type of file
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

To submit a request for inclusion in the DNS you must be logged in. into the certified electronic tool EVOSERVIS.

Backwards

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru