certifikovaný elektronický nástroj Evoservis

Logo systému

Oravská poliklinika Námestovo

ikona oka
Prehľad - EA / zákaziek / zákaziek s EA / DNS / RD
Vyberte jednu z možností ×
ikona oka
Prehľad - EA* / zákaziek / zákaziek s EA*
ikona oka
Prehľad - DNS
ikona oka
Prehľad - zákaziek v DNS / zákaziek s EA* v DNS
ikona oka
Prehľad - RD
ikona oka
Prehľad - zákaziek v RD / zákaziek s EA* v RD

* EA - Elektronická aukcia

ikona profil
Profil obstarávateľa

Pre správny chod elektronického nástroja používajte nasledujúce prehliadače: Firefox 60.0.2,Chrome 67.0.3396.79,Chromium 69.0,MSIE 11.0,Safari 4.0

Elektronický certifikovaný nástroj Evoservis / GDPR

Vážení používatelia / správcovia,
prehlasujeme, že pri spracovaní Vašich osobných údajov dodržiavame Nariadenie Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov - pre užívateľov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov - pre správcov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov (GDPR) ×

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v odkaze GDPR na hlavnej stránke.

Obchodná spoločnosť AGENTURA KDV CZECH, v. o. s. vyvinula certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS určený na vykonávanie elektronických aukcií a verejného obstarávania v režime platnej legislativy, ktorý  prevádzkuje na adrese www.evoservis.sk.

Pomocou certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS  môžete realizovať verejné zákazky, bez potreby nákupu akéhokoľvek softvéru a jeho inštalácie na vlastnom zariadení.

Vybrané referencie

MPSVR SR
Žilinský samosprávný kraj
H & B REAL
Národná banka Slovenska
Ing. Richard Tomík
Město Broumov
MCI SERVIS s.r.o.
BM asistent s.r.o.
ČOS
MZV ČR
ČNB

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru