certifikovaný elektronický nástroj Evoservis

Logo systému

Stredná odborná škola stavebná

Prehľad - EA / zákaziek / zákaziek s EA / DNS / RD

Vyberte jednu z možností

×
Prehľad - EA* / zákaziek / zákaziek s EA*
Prehľad - DNS
Prehľad - zákaziek v DNS / zákaziek s EA* v DNS
Prehľad - RD
Prehľad - zákaziek v RD / zákaziek s EA* v RD

* EA - Elektronická aukcia

Profil obstarávateľa

Pre správny chod elektronického nástroja používajte nasledujúce prehliadače: Firefox 16.0,Firefox 28.0,Firefox 29.0,Firefox 32.0,Firefox 49.0,Firefox 52.0,Chrome 13.0,Chrome 15.0,Chrome 15.0.874.106,Chrome 17.0,Chrome 17.0.963.79,Chrome 23.0.1271,Chrome 34.0.1847.116,Chrome 35.0.1916,Chrome 36.0.1985,Chrome 45.0.2454,Chrome 49.0.2623,Chrome 53.0.2785,Chrome 57.0.2987,Chrome 51.0.2704,Chrome 58.0.3029,Chromium 15.0,MSIE 9.0,MSIE 10.0,MSIE 11.0,Safari 4.0

Elektronický certifikovaný nástroj Evoservis / GDPR

Obchodná spoločnosť AGENTURA KDV CZECH, v. o. s. vyvinula certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS určený na vykonávanie elektronických aukcií a verejného obstarávania v režime platnej legislativy, ktorý  prevádzkuje na adrese www.evoservis.sk.

Pomocou certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS  môžete realizovať verejné zákazky, bez potreby nákupe akéhokoľvek softvéru a jeho inštalácie na vlastnom zariadení.

Vybrané referencie

MPSVR SR
Žilinský samosprávný kraj
H & B REAL
Národná banka Slovenska
Ing. Richard Tomík
Město Broumov
MCI SERVIS s.r.o.
BM asistent s.r.o.
ČOS
MZV ČR
ČNB

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK