certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Žilinský samosprávny kraj

Základné informácie o zákazke

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského 48
011 09 Žilina
Kontakt: zobraziť kontakt

Kontakty

×

Obstarávateľ zákazky:
Žilinský samosprávny kraj
Bc. Iveta Lokajová

iveta.lokajova@zask.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke

ID zákazky v systéme: 1516315913
Názov zákazky: Nákup osobných počítačov pre SŠ v Martine.
Postup verejného obstarávania: neuvedený
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 100 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 2.7.2012 o 14:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 23.7.2012 o 9:00

Predmet zákazky

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa osobných počítačov vrátane softvérového balíka pre operačný systém PC, pre Spojenú školu v Martine. Súčasťou predmetu obstarávania je dodávka tovaru do sídla Spojenej školy vrátane inštalácie.

Predmet zákazky

×

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa osobných počítačov vrátane softvérového balíka pre operačný systém PC, pre Spojenú školu v Martine. Súčasťou predmetu obstarávania je dodávka tovaru do sídla Spojenej školy vrátane inštalácie.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru