certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Žilinský samosprávny kraj

Základné informácie o zákazke

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského 48
011 09 Žilina
Kontakt: zobraziť kontakt

Kontakty

×

Obstarávateľ zákazky:
Žilinský samosprávny kraj
Bc. Iveta Lokajová

iveta.lokajova@zask.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke

ID zákazky v systéme: 4539678883
Názov zákazky: Nákup archívnych škatúľ
Postup verejného obstarávania: neuvedený
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 360 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 19.7.2012 o 9:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 25.7.2012 o 9:00

Predmet zákazky

Predmetom zákazky je nákup a dodanie archívnych škatúľ so sklápacím vekom, nosnosť do 49,5 kg v počte 100 ks. Rozmery 365x550x260 mm. Kompatibilná s archívnym boxom. Kapacita: 11 zakladačov so šírkou chrbta 5 cm, 7 zakladačov so šírkou chrbta 7 cm, 6 archívnych boxov so šírkou chrbta 8 cm, 5 archívnych boxov so šírkou chrbta 10 cm.

Predmet zákazky

×

Predmetom zákazky je nákup a dodanie archívnych škatúľ so sklápacím vekom, nosnosť do 49,5 kg v počte 100 ks. Rozmery 365x550x260 mm. Kompatibilná s archívnym boxom. Kapacita: 11 zakladačov so šírkou chrbta 5 cm, 7 zakladačov so šírkou chrbta 7 cm, 6 archívnych boxov so šírkou chrbta 8 cm, 5 archívnych boxov so šírkou chrbta 10 cm.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru