certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Žilinský samosprávny kraj

Basic information about the contract

Information about the contracting authority

Name of the contract / Title: Žilinský samosprávny kraj
Address: Komenského 48
011 09 Žilina
Contact: Show contact

Contacts

×

Contracting Authority:
Žilinský samosprávny kraj
Mgr. Ján Jarošík
041/5032 414
jan.jarosik@zask.sk

Status of contract

Terminated receipt of offers

Receipt of offers was terminated. Offers are being evaluated.

Information about the contract

ID of the contract in elec. tool: 1012655336
Name of the contract: Mlieko a mliečne výrobky pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné
Procedure of awarding public contract: not available
Type: Supplies
Estimated value of contract: 23 000 EUR excluding VAT
The criterion for the evaluation of offers: Lowest price
Date for starting receiving offers: 3.11.2011 at 11:00
End of receiving offers: 18.11.2011 at 10:00

Object of contract

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa resp. dodávateľov „Mlieko a mliečne výrobky pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné“. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia t.j. budú vrátane dopravy.

Object of contract

×

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa resp. dodávateľov „Mlieko a mliečne výrobky pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné“. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia t.j. budú vrátane dopravy.


Backwards

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru