certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Žilinský samosprávny kraj

Základné informácie o zákazke

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského 48
011 09 Žilina
Kontakt: zobraziť kontakt

Kontakty

×

Obstarávateľ zákazky:
Žilinský samosprávny kraj
Mgr. Ján Jarošík
041/5032 414
jan.jarosik@zask.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke

ID zákazky v systéme: 0035637851
Názov zákazky: Prestavba dielní SOŠ Námestovo
Postup verejného obstarávania: neuvedený
Druh: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 53 000 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 3.11.2011 o 16:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 21.11.2011 o 15:00

Predmet zákazky

Zmenou účelu užívania časti stavby chce investor vytvoriť priestory novej posluchárne a jednej teoretickej učebne. V pôvodnom severnom trakte objektu na 1.NP sa za protipožiarnymi dverami nachádza dlhá spojovacia chodba dĺžky 30,04m a šírky 1,97m. Naľavo aj napravo nej sa nachádzajú dve veľké učebne praktického vyučovania odevného zamerania. Jedna z týchto učební ... zobraziť viac

Predmet zákazky

×

Zmenou účelu užívania časti stavby chce investor vytvoriť priestory novej posluchárne a jednej teoretickej učebne. V pôvodnom severnom trakte objektu na 1.NP sa za protipožiarnymi dverami nachádza dlhá spojovacia chodba dĺžky 30,04m a šírky 1,97m. Naľavo aj napravo nej sa nachádzajú dve veľké učebne praktického vyučovania odevného zamerania. Jedna z týchto učební (nachádzajúca sa vo východnej časti) sa stavebnými úpravami prispôsobí na poslucháreň a teoretickú učebňu. Z pôvodnej učebne sa vytvoria menšie miestnosti. Prvá bude slúžiť ako teoretická učebňa pre tridsať žiakov a druhá miestnosť sa prebuduje na modernú multimediálnu poslucháreň pre 84 poslucháčov so stupňovitým sedením.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru