certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Žilinský samosprávny kraj

Basic information about the contract

Information about the contracting authority

Name of the contract / Title: Žilinský samosprávny kraj
Address: Komenského 48
011 09 Žilina
Contact: Show contact

Contacts

×

Contracting Authority:
Žilinský samosprávny kraj
Danka Ďurinová
+421415032330
danka.durinova@zask.sk

Status of contract

Terminated receipt of offers

Receipt of offers was terminated. Offers are being evaluated.

Information about the contract

ID of the contract in elec. tool: 0534944769
Name of the contract: Spracované ovocie, zelenina a súvisiace výrobky pre DSS a ŠZ STRANÍK
Procedure of awarding public contract: not available
Type: Supplies
Estimated value of contract: 14 265 EUR excluding VAT
The criterion for the evaluation of offers: Lowest price
Date for starting receiving offers: 9.12.2011 at 14:45
End of receiving offers: 3.1.2012 at 9:00

Object of contract

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa resp. dodávateľov na zabezpečenie dovozu spracovaného ovocia, zeleniny a súvisiacich výrobkov pre DSS a špecializované zariadenie STRANÍK, Na Straník 335/24, 013 01 Teplička nad Váhom .Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia t.j. budú vrátane dopravy. Zariadenie je v správe ŽSK.

Object of contract

×

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa resp. dodávateľov na zabezpečenie dovozu spracovaného ovocia, zeleniny a súvisiacich výrobkov pre DSS a špecializované zariadenie STRANÍK, Na Straník 335/24, 013 01 Teplička nad Váhom .Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia t.j. budú vrátane dopravy. Zariadenie je v správe ŽSK.


Backwards

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru