certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Žilinský samosprávny kraj

Základné informácie o zákazke

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského 48
011 09 Žilina
Kontakt: zobraziť kontakt

Kontakty

×

Obstarávateľ zákazky:
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Zuzana Igondová
041/5032 413
Zuzana.Igondova@zask.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke

ID zákazky v systéme: 1229078617
Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky pre DSS a ZNB Dolný Kubín
Postup verejného obstarávania: neuvedený
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 29 900 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 20.12.2011 o 16:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 9.1.2012 o 10:00

Predmet zákazky

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa, resp. dodávateľov na mäso a mäsové výrobky pre Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia, t.j. budú vrátane dopravy.

Predmet zákazky

×

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa, resp. dodávateľov na mäso a mäsové výrobky pre Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia, t.j. budú vrátane dopravy.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru