certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
5711781424 Považský Chlmec – stoková sieť– II. Etapa. Prebieha príjem ponúk
9667514632 Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky od bodu 6 po bod 17. Prebieha príjem ponúk
0405256813 Poskytnutie služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov - v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. Ukončený príjem ponúk
1654817680 Rekonštrukcia polytechnickej a biologickej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž Ukončený príjem ponúk
5654801730 Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Dolinský potok Prebieha príjem ponúk
7724727182 Mäso a mäsové výrobky Ukončený príjem ponúk
2420375840 Bytový dom Plavisko - I. ETAPA (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
0861033080 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Sedliacka Dubová Prebieha príjem ponúk
8788437703 16 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Košická Polianka Prebieha príjem ponúk
1872704289 Poskytnutie služby súvisiacej s ochranou objektov v správe UPSVR Dunajská Streda Ukončený príjem ponúk
0796922864 mlieko, mliečne výrobky Ukončený príjem ponúk
8757094093 Vybudovanie oplotenia areálu CDR Istebné Ukončený príjem ponúk
7962529016 Komplexná správa objektov MPSVR a ÚPSVR Ukončený príjem ponúk
1029795766 Destinačný manažment Ukončený príjem ponúk
6292980927 Skúter pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru