certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
3154918169 Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 2 etapa Prebieha príjem ponúk
4119992549 Oprava sociálnych zariadení a výmena zdravotechnických zariadení ÚPSVR Micalovce – pracovisko Sobrance Prebieha príjem ponúk
9844719064 Elektronický dochádzkový systém pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Prebieha príjem ponúk
4511305871 Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR Prebieha príjem ponúk
5655500902 Výmena potrubia ÚK Prebieha príjem ponúk
3072429378 Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 v rámci národného projektu “Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy Prebieha príjem ponúk
8088755588 Oprava strechy a dažďových zvodov na budove ÚPSVR Trenčín, pracovisko Dubnica nad Váhom Ukončený príjem ponúk
0728177442 Oprava suterénnych priestorov na príručný archív v budove ÚPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok Ukončený príjem ponúk
4052726598 Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany Prebieha príjem ponúk
3566334214 Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev Prebieha príjem ponúk
2956514852 Nákup nového osobného motorového vozidla Prebieha príjem ponúk
2497662068 Kanalizačná prípojka v lokalite Boliar dolina Ukončený príjem ponúk
5568011929 Rekonštrukcia dvora na Pivovarskej ulici č. 25 vo Vidinej Prebieha príjem ponúk
4713674411 Výmena okien na budove Centra pre deti a rodiny v Necpaloch Ukončený príjem ponúk
8177670026 Oprava podláh v budovách úradu PSVR Levice Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru