certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
3129720296 Výmena vstupných dverí do budovy UPSVR Prievidza Prebieha príjem ponúk
8130383174 Športová hala Bytča Prebieha príjem ponúk
0592829510 Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia - 2020 Prebieha príjem ponúk
7161980513 Vzdelávanie v odborných metódach na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine Prebieha príjem ponúk
8511643074 Zabezpečenie prevádzky nonstop Národnej linky pre ženy Ukončený príjem ponúk
6748713925 Centrum aktívneho starnutia - kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
3328906442 Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov Ukončený príjem ponúk
6655022366 Osobné ochranné pracovné prostriedky - 2020 Prebieha príjem ponúk
6269540204 Mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ukončený príjem ponúk
1084740660 Výroba a dodanie reklamných predmetov s potlačou Prebieha príjem ponúk
1406483226 Intranet a Learning Management system (LMS) Prebieha príjem ponúk
5428889417 Výstavba komunitného centra v obci Buzica Prebieha príjem ponúk
2107482263 Bytový dom, Cesta do tehelne (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
8594768755 Poskytnutie služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov - v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III Ukončený príjem ponúk
1769455121 Komplexná správa objektov MPSVR a ÚPSVR (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru