certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
0093392017 Rekonštrukcia elektroinštalácie Prebieha príjem ponúk
6929945130 Nákup osobných motorových vozidiel Prebieha príjem ponúk
4199944864 Nákup 1 ks nového osobného motorového vozidla Prebieha príjem ponúk
1420140359 Obnova budovy, súpisné č. 47 obce Osádka Prebieha príjem ponúk
5560045107 „Oprava podláh v budove zdravotného strediska s.č. 1700“ Ukončený príjem ponúk
7387780039 Úžitkové vozidlo do 3,5 t na prepravu osôb a nákladu Prebieha príjem ponúk
6288257078 Nákup 5-miestne nové osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
7080880762 Dodanie a montáž automatických protipožiarnych dverí UPSVR Bratislava Ukončený príjem ponúk
1326164505 Dodávka elektrickej energie pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny Ukončený príjem ponúk
0906791738 Odstránenie následkov po vytopení suterénu budovy úradu Ukončený príjem ponúk
8109740731 Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka Ukončený príjem ponúk
4164762506 Oprava omietok a hygienická maľovka v budove ÚPSVR Stropkov, pracovisko Medzilaborce Ukončený príjem ponúk
3276096712 Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kamenná Poruba Ukončený príjem ponúk
3063863455 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a inžinierskej činnosti na zmenu účelu užívanie priestorov na účely registratúry v budove Úradu PSVR Považská Bystrica Ukončený príjem ponúk
8521161302 Nákup 1 ks nového osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru