certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
5087307151 OPRAVA KANALIZÁCIE V AREÁLI CDR ZLATOVCE Prebieha príjem ponúk
5261817746 Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy CDR Myjava Prebieha príjem ponúk
2971188034 Rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
9654291882 Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Vyšehradné Prebieha príjem ponúk
5089078689 Odstránenie balkóna a zateplenie dotknutej časti fasády rodinného domu Ukončený príjem ponúk
4476238149 Osobné motorové vozidlo - 7 miestne Ukončený príjem ponúk
3656388171 Výmena podlahovej krytiny ÚPSVR Námestovo – pracovisko Tvrdošín Prebieha príjem ponúk
3979915757 Kompostéry na biologicky rozložiteľný komunálny odpad 5 Ukončený príjem ponúk
6290797563 Rekonštrukcia I. etapy cestnej komunikácie a parkoviska na ulici Mládežnícka v Banskej Štiavnici (03). (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0912474999 Bytový dom Nitrianske Rudno (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
5483693359 Odstránenie balkóna a zateplenie dotknutej časti fasády rodinného domu Ukončený príjem ponúk
2938016746 Vyrúb a orez stromov v sťažených podmienkach pre EKO-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
0879539591 Poisťovacie služby - 2020 Prebieha príjem ponúk
6480642831 Nákup softvérových licencií Microsoft - Select Plus GOV Prebieha príjem ponúk
7809707568 Výmena podlahovej krytiny v budove ÚPSVR Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru