certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
4698213646 Výmena stúpačky ústredného kúrenia v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Prebieha príjem ponúk
0662675015 Oprava výťahu v budove ÚPSVR Trenčín Prebieha príjem ponúk
0689144739 Malá hokejová hala, ul. Komenského, Lipany Prebieha príjem ponúk
6723778778 Futbalový areál OŠK Chorvátsky Grob, objektová skladba SO 01 01 až SO 01 04 (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
7195815187 Výmena strešnej krytiny na kmeňovej budove CDR Hriňová Ukončený príjem ponúk
8990426319 Strážna a informačná služba pre UPSVR Veľký Krtíš na obdobie od 01.08.2021 do 30.09.2021 Ukončený príjem ponúk
2394464439 Oprava sociálnych zariadení, výmena vodovodných ventilov Žižkova 21, oprava WC 4.p. Stan.n.9, Košice Ukončený príjem ponúk
6738826222 Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy Prebieha príjem ponúk
0252085244 Výmena podlahovej krytiny s potrebnými úpravami v kanceláriách ÚPSVR Košice, Staničné námestie 9, Košice Ukončený príjem ponúk
9886101544 Hygienická maľba a práce s tým súvisiace v objekte ÚPSVaR Košice, Staničné námestie 9, Košice Prebieha príjem ponúk
0128689054 Kysucká galéria v Oščadnici - stavebné úpravy budovy - fasáda a kanalizačná prípojka Prebieha príjem ponúk
3376471381 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Oščadnica 2021 (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2002507778 Obstaranie vybavenia školskej knižnice Ukončený príjem ponúk
4692898532 Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry Ukončený príjem ponúk
2272203662 Vodovod – Petrova Lehota - III. etapa stavby Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru