certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
9733729469 Rekonštrukcia elektroinštalácie Prebieha príjem ponúk
6193854897 Servis služobných motorových vozidiel ÚPSVaR Prebieha príjem ponúk
2939953589 Servisné služby na produkty QES Signer Prebieha príjem ponúk
9204160799 STATA SE – softvérový balík na analytické a štatistické spracovanie dát Prebieha príjem ponúk
8858540756 Vybudovanie parkoviska v areáli CDR Hriňová Prebieha príjem ponúk
5901064085 Výmena strešnej krytiny na budove CDR Martin - 2. etapa Prebieha príjem ponúk
9364390596 Rekonštrukcia prístupovej cesty a nádvoria pred kmeňovou budovou CDR Prebieha príjem ponúk
3847939432 Rekonštrukcia chodby a prechod medzi poschodiami RD Korytárky Ukončený príjem ponúk
7068027500 Vybudovanie parkoviska v areáli CDR Hriňová Ukončený príjem ponúk
1147827384 Oprava kancelárskych priestorov a výmena dverí v budove UPSVR Revúca Ukončený príjem ponúk
3070171084 Nákup 3D bio-tlačiarne na tlač ortopedických vložiek do topánok na mieru Prebieha príjem ponúk
5587243866 Výstavba 2 nových tried ZŠ v obci Malá Ida Ukončený príjem ponúk
7102018641 Dodávka a montáž CNC frézovacieho centra pre výuku technológie obrábania a programovania CNC obrábacích strojov pre žiakov SOŠ Ukončený príjem ponúk
8344586985 Oprava travertínových schodísk v CDR Zlatovce Ukončený príjem ponúk
7864971230 CDR Necpaly - Vybudovanie kanalizačnej prípojky k budove CDR Necpaly Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru