certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
5663809310 Vybudovanie podhľadov a rekonštrukcia osvetlenia v budove ÚPSVR Prešov Prebieha príjem ponúk
1067776861 Obec Svätuš – obecný vodovod (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
6642741705 Nákladný automobil do 3,5 tony - valník Prebieha príjem ponúk
8190807676 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci - cestný most ponad Torysu - Košická Polianka Prebieha príjem ponúk
2700536088 Medzibrodie nad Oravou - lokalita Klin. Rozšírenie splaškovej kanalizácie. Prebieha príjem ponúk
3033560561 Novostavba materskej školy - Kameňany (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
1812248467 Komunálne stroje a veľkokapacitné kontajnery Prebieha príjem ponúk
1809602454 Zabezpečenie nákupu vitamínových doplnkov pre zamestnancov vykonávajúcich svoju prácu v teréne Ukončený príjem ponúk
0413111350 Bytový dom - 19 b.j. p.č.1840/1, 1840/26 5890/49 obec Skalité (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
5173508729 Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čečejovce Ukončený príjem ponúk
6509643089 mäso, mäsové výrobky Ukončený príjem ponúk
9940608674 Obecný úrad Nižný Klátov – zvýšenie energetickej účinnosti Prebieha príjem ponúk
6471550697 DEPAUL - Rekonštrukcia s prestavbou a dostavbou – II. ETAPA (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
2147943885 Poskytnutie služby súvisiacej s ochranou objektov v správe verejného obstarávateľa Ukončený príjem ponúk
1161576746 Stavebné úpravy 6-triedneho pavilónu ZŠ Ľubochňa - zníženie energetickej náročnosti Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru