certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
7464132290 Oprava priestorov bývalej kotolne v AB CDR Banská Bystrica, Kollárova 29 Prebieha príjem ponúk
4132486581 Prestavba objektu súp.č. 1 na Zariadenie pre seniorov , Stará Turá (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
5958770951 CDR Holíč - Rekonštrukcia elektroinštalácie v kmeňovej budove CDR Holíč Prebieha príjem ponúk
0172402141 Dodanie vozidla na zber BRKO Prebieha príjem ponúk
6392275705 Chlieb a pekárenské výrobky Prebieha príjem ponúk
6595581020 Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov , Nové Mesto nad Váhom (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
6512029785 Osobné pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky pre strediská EKO –podniku VPS Prebieha príjem ponúk
6953458474 Hygienické maľovanie v budove UPSVR Rožňava Ukončený príjem ponúk
5490300618 Revitalizácia športovísk gymnázia Pavla Horova Prebieha príjem ponúk
5326912351 CDR Necpaly - Sanácia čističky odpadových vôd pri budove CDR Necpaly Ukončený príjem ponúk
1266724984 Rekonštrukcia verejných priestranstiev –ulica Pod Kalváriou. (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
7599761332 Obnova náteru vonkajších drevených rámov okien a balkónových dverí na budove úradu PSVR Poprad pracovisko Levoča Ukončený príjem ponúk
1580138113 Oprava vstupu do podzemných garáží Ukončený príjem ponúk
4282580148 Obnova mestských kúpeľov – plavárne – 1. etapa. (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
5508925169 Telocvičňa pri ZŠ v Habovke Prebieha príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru