certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
8303408385 Multifunkčná hala v Hornom Srní (2). Prebieha príjem ponúk
0752295246 Revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií Manželských internátov Prebieha príjem ponúk
2667726753 Textové pečiatky Prebieha príjem ponúk
9895417364 Intranet a Learning Management system (LMS) (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
2761798431 Rekonštrukcia elektroinštalácie a bytového jadra v byte Ukončený príjem ponúk
7180745666 7-miestne osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
9493367704 Požiarna zbrojnica - vykurovanie Diaková Ukončený príjem ponúk
3778301202 Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž Prebieha príjem ponúk
2499820049 Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
0284532918 Maľovanie stien a stropov 1.NP a 2.NP Ukončený príjem ponúk
5785257392 Pranie bielizne pre rok 2020 Ukončený príjem ponúk
8905527982 Zabezpečenie konzolových konštrukcií schodiska ÚPSVR Piešťany Ukončený príjem ponúk
5041511813 Oprava elektronického zabezpečovacieho systému Ústredie PSVR Bratislava – Župné námestie Ukončený príjem ponúk
4573773988 Oprava strechy a atiky ÚPSVR Komárno Ukončený príjem ponúk
3035564864 Nový zdroj ŽT – PPC 25 MWe. Prebieha príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru