certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
6962630082 Výmena podlahovej krytiny a maľovanie kancelárskych priestorov v budove ÚPSVR Bratislava Prebieha príjem ponúk
3997917575 Výmena elektronického zabezpečovacieho systému v budove UPSVR Topoľčany Prebieha príjem ponúk
3681521434 Osobné motorové vozidlo Prebieha príjem ponúk
5743175745 Oprava strechy v budove ÚPSVaR Ružomberok (Námestie Slobody9) Prebieha príjem ponúk
2390607781 Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kamenná Poruba Prebieha príjem ponúk
0385248837 Servis motorových vozidiel Prebieha príjem ponúk
0422670897 Kontajnery, nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu Ukončený príjem ponúk
2159789199 Oprava strechy v budove ÚPSVR Trenčín Prebieha príjem ponúk
3911434174 Výmena vykurovacích telies v budove ÚPSVR Žiar nad Hronom Prebieha príjem ponúk
0419224812 Hlboko zmrazené výrobky Ukončený príjem ponúk
5363458748 9 miestne osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
5046100118 Oprava malieb v budove UPSVR Humenné Ukončený príjem ponúk
7009985540 Výmena strešnej krytiny na RD Krajná 1, Rimavská Sobota Ukončený príjem ponúk
7591099692 Rekonštrukcia strešného plášťa administratívnej budovy a budovy dolnej stanice lanovky Ukončený príjem ponúk
8807814600 Prestavba objektu súp.č. 214 na Zariadenie pre seniorov , Melčice - Lieskové (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru