certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Filtrovanie

EA / zákazky / zákazky s EA

Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:

Prehľad

EA / zákazky / zákazky s EA

ID Názov Stav Akcia
3835332314 Stavebné práce pri odstránení dôsledkov požiaru - UPSVR Prievidza Prebieha príjem ponúk
5553216268 Oprava a hygienická maľba omietok - UPSVR Levice Prebieha príjem ponúk
7584217702 Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Banská Štiavnica. Prebieha príjem ponúk
3825306636 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čakajovce. Prebieha príjem ponúk
2020180174 Dodanie 4 ks frankovacích strojov pre Ústredie PSVR Prebieha príjem ponúk
1683427230 Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec. Prebieha príjem ponúk
5071590300 Oprava kanalizácie ÚSPVR Nové Mesto nad Váhom – pracovisko Myjava Ukončený príjem ponúk
9269413221 Vzdelávanie na tému sociálny diagnostika Prebieha príjem ponúk
3621712867 Oprava stropu vrátane elektroinštalácie v budove ÚPSVR Levice - pracovisko Želiezovce Ukončený príjem ponúk
9873574245 Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie k rekonštrukcii kotolne v budove ÚPSVR Stropkov Prebieha príjem ponúk
2735064560 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s. Prebieha príjem ponúk
6853709886 Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie 2019 - 2022. Prebieha príjem ponúk
1615800950 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča. Prebieha príjem ponúk
4026902318 Kontrola a revízia elektrických spotrebičov, informačnej techniky, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia podľa STN 33 1610, STN 331600 Ukončený príjem ponúk
5524553931 Nákup WORK OUT prvkov pre obec Ploské Prebieha príjem ponúk

Späť
Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK