certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
0587661382 Bytový dom Cerová (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
8288045427 Prestavba objektu internátu súp. č. 337 na bytový dom, Stará Turá (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
9123602714 Oprava podláh v rodinnom dome 1681 Prebieha príjem ponúk
0489790881 Oprava strešnej konštrukcie na budove kotolne v areáli CDR Ukončený príjem ponúk
2388847195 „Výmena strešnej krytiny na juhovýchodnej časti strechy CDR Martin“ Prebieha príjem ponúk
1267909351 Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom, Stará Turá (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
6374071496 Sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky Prebieha príjem ponúk
0308938538 Predajňa stavebnín a železiarských potrieb (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
5735928313 Nákup nového 7-miestneho osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
1889231512 Projekt osadenia projektovej dokumentácie rodinných domov pre potreby Centra pre deti a rodiny Mlynky Biele Vody Ukončený príjem ponúk
9540755231 Výmena strešných okien ÚPSVR Piešťany – pracovisko Hlohovec Ukončený príjem ponúk
1771062933 Prestavba objektu na Bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na ulici Bzinská v Novom Meste nad Váhom (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0704811415 Dodávka a inštalácia zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska Ukončený príjem ponúk
0282197203 Rekonštrukcia a dobudovanie detského ihriska v obci Ukončený príjem ponúk
5442745797 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť-pokračovanie V3 Solinky. Prebieha príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru