certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
4748437181 Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch Prebieha príjem ponúk
4348075953 Obstaranie zariadení do stolárskej výroby Prebieha príjem ponúk
0660138702 Skládkovanie odpadu pre mesto Bojnice Prebieha príjem ponúk
5250156195 Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč Prebieha príjem ponúk
5161491637 Rekonštrukcia spevnenej plochy pre budovou UPSVR Považská Bystrica Ukončený príjem ponúk
6380589944 Mäso a mäsové výrobky Ukončený príjem ponúk
8753159549 Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM Ľ. Štúra Mlyny UK Prebieha príjem ponúk
2312893345 Rekonštrukcia UVZ UK Richňava - I. etapa Prebieha príjem ponúk
0065975054 Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
0767186265 Nájomný bytový dom s 22 b.j. na Ul. Svätopluková (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7993934792 Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0946646821 Chlmec - Nájomné bytové domy-2x8 BJ (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
1890139933 Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna v Dubnici nad Váhom Prebieha príjem ponúk
3895466360 Nákup tonerov a valcov Ukončený príjem ponúk
7922391402 Revízie elektrických spotrebičov Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru