certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
1542942360 Oprava strechy na budove riaditeľstva Centra pre deti a rodiny Rimavská Sobota Prebieha príjem ponúk
4621287779 Oprava fasády v kmeňovej budove Centra pre deti a rodiny Valaská Prebieha príjem ponúk
9133047070 Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách Ústredia PSVR Prebieha príjem ponúk
8616420370 Maľovanie priestorov Ukončený príjem ponúk
6854815878 Vybudovanie vodovodnej prípojky do budovy ÚPSVR Prievidza Prebieha príjem ponúk
2914243796 Oprava omietok a maľovanie stien v budove UPSVR Stropkov Prebieha príjem ponúk
4812975996 Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Prebieha príjem ponúk
7889445545 Oprava kanalizácie - pracovisko Myjava Ukončený príjem ponúk
6767252590 Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek ÚPSVR Bratislava Ukončený príjem ponúk
1277983067 Výmena strešných okien ÚPSVR Piešťany – pracovisko Hlohovec Ukončený príjem ponúk
1697660433 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Hany Zelinovej vo Vrútkach. Prebieha príjem ponúk
0950454697 Oprava spevnených plôch na nádvorí budovy UPSVR Veľký Krtíš Prebieha príjem ponúk
1627571163 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Liptovská Teplá (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
6518965205 Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
9280826156 Obstaranie zariadenia pre vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy Svätej Rodiny – základná škola, Gercenova 10, 851 01 Bratislava Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru