certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Filtrovanie

EA / zákazky / zákazky s EA

Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:

Prehľad

EA / zákazky / zákazky s EA

ID Názov Stav Akcia
2152787763 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce Prebieha príjem ponúk
1190287144 Zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizácia materskej školy Tekovské Lužany Prebieha príjem ponúk
1924897176 Zníženie spotreby energie pri prevádzke Mestského úradu Želiezovce Prebieha príjem ponúk
2409617700 Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Prebieha príjem ponúk
3814075896 Renovácia tonerov (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
8003394226 Ovocie, zelenina pre rok 2018 Prebieha príjem ponúk
2335477592 Oprava sklápacej korby S3. Prebieha príjem ponúk
1969743864 Urbanisticko- architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou, 3. etapa : Realizačný úsek C-Juh Prebieha príjem ponúk
8950393381 Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Bytča – chodníky, dlažba Prebieha príjem ponúk
1524427398 Nákup frankovacieho stroja Ukončený príjem ponúk
8825580840 Oprava osobného výťahu Schindler v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Ukončený príjem ponúk
7505893302 Zriadenie komunitného centra v obci Turňa nad Bodvou Prebieha príjem ponúk
3545046178 Paracetamol inf. Prebieha príjem ponúk
7894985959 Vypracovanie projektovej dokumentácie – výstavba plynovej kotolne ÚPSVR Banská Štiavnica – pracovisko Žiar nad Hronom Prebieha príjem ponúk
2234852178 Oprava ústredného kúrenia a teplej vody. Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK