certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Filtrovanie

EA / zákazky / zákazky s EA

Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:

Prehľad

EA / zákazky / zákazky s EA

ID Názov Stav Akcia
3112782905 Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
3084230041 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza- Handlová Prebieha príjem ponúk
2168813627 Výmena strešných okien v budove ÚPSVaR Piešťany, pracovisko Hlohovec Ukončený príjem ponúk
2199173723 Rekonštrukcia priestorov v budove - úprava a rozšírenie kapacity zasadacej miestnosti Centra pre deti a rodiny, Trenčín IA č. 36169 Ukončený príjem ponúk
9908302235 Revitalizácia a rozšírenie kapacity MŠ Mníchova Lehota (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
7062758021 Poskytovanie technickej podpory pre APV Prebieha príjem ponúk
2131548216 Projekt osadenia projektovej dokumentácie rodinných domov pre potreby Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže Ukončený príjem ponúk
7747128563 Oprava kanalizačnej prípojky v objekte ÚPSVR Trenčín Ukončený príjem ponúk
0056364270 Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ukončený príjem ponúk
8888497035 Odber a zhodnotenie/likvidácia odpadu pre Eko - podnik VPS Ukončený príjem ponúk
5419737803 Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach Prebieha príjem ponúk
5627716360 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky pre EKO – podnik VPS Ukončený príjem ponúk
5767887155 Komunitné centrum v obci Slovinky Ukončený príjem ponúk
4533461807 Náhradné diely pre motorové vozidlá EKO – podniku VPS Ukončený príjem ponúk
8166781677 Test EVOSERVIS - Osobné motorové vozidlo - Súťaž návrhov Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK