certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
4305276125 Tri dvojjazyčné filmy Prebieha príjem ponúk
5767252044 Nákup latexových rukavíc pre potreby Ústredia PSVR Prebieha príjem ponúk
7862904635 Poskytovanie služieb vyššej podpory pre vybrané IS. (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
0902451989 Banská Štiavnica – úprava verejných priestranstiev Ul. Palárikova, časti A, B, C (02). (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
2088239947 Rekonštrukcia I. etapy cestnej komunikácie a parkoviska na ulici Mládežnícka v Banskej Štiavnici. (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
2000583200 Oprava omietok a hygienická maľovka v budove UPSVR Veľký Krtíš Ukončený príjem ponúk
4769453979 Oprava plochej strechy administratívnej budovy s.č. 1679 Ukončený príjem ponúk
0841457275 Nákup 2 kusov nových osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
6546957185 Oprava vstupu, izolácie a dažďových zvodov na budove ÚPSVR Vranov nad Topľou, pracovisko Hanušovce nad Topľou Ukončený príjem ponúk
1616821615 Výmena podlahovej krytiny a maľovanie kancelárskych priestorov v budove ÚPSVR Bratislava Ukončený príjem ponúk
2990791359 Nákup nového 5-miestneho osobného automobilu Ukončený príjem ponúk
9026468060 Modernizácia vozového parku Prebieha príjem ponúk
2499616290 ovocie, zelenina pre rok 2020 Ukončený príjem ponúk
0738577577 Energetické zhodnotenie odpadu a zneškodňovanie odpadu skládkovaním pre Eko-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
3872369090 chlieb a pekárenské výrobky Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru