certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
7924028541 Nákup kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad pre obec Maršová-Rašov Prebieha príjem ponúk
9982629679 Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
5799134625 Rekonštrukcia balkónov domova Ukončený príjem ponúk
4388398043 Oprava strešnej krytiny na budove UPSVR Partizánske – II. etapa Ukončený príjem ponúk
1401726789 Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč Prebieha príjem ponúk
8797430726 Nákup osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
6904873233 Kancelársky nábytok pre terénneho sociálneho pracovníka Ukončený príjem ponúk
6649511633 Rekonštrukcia balkónov domova Ukončený príjem ponúk
4326383876 Vybudovanie parkoviska v areáli CDR Hriňová Ukončený príjem ponúk
5022068587 Oprava nádvoria pred budovou UPSVR Trenčín Ukončený príjem ponúk
9733729469 Rekonštrukcia elektroinštalácie Ukončený príjem ponúk
6193854897 Servis služobných motorových vozidiel ÚPSVaR Prebieha príjem ponúk
2939953589 Servisné služby na produkty QES Signer Ukončený príjem ponúk
5901064085 Výmena strešnej krytiny na budove CDR Martin - 2. etapa Ukončený príjem ponúk
9364390596 Rekonštrukcia prístupovej cesty a nádvoria pred kmeňovou budovou CDR Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru