certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Eko-podnik VPS
Adresa: Halašova 20
832 90 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Eko-podnik VPS
Michaela Mišková
+421911420312
vo@ekovps.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6333113517
Názov zákazky: Rekonštrukcia hornej a dolnej stanice lanovej dráhy Železná studnička – Kamzík: etapa č. I. Rekonštrukcia objektu dolnej stanice lanovej dráhy
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 83 305.12 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 1.6.2021 o 12:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 22.6.2021 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zadania zákazky je rekonštrukcia oboch nástupných lávok dolnej stanice lanovej dráhy do plne funkčného stavu v rozsahu podľa priloženého výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
Realizácia pozostáva z búracích prác a montáže novej nástupnej a výstupnej lávky. Pri búracích prácach je potrebné zabezpečiť ŽB konštrukciu pred zrútením, ochrániť jestv.
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zadania zákazky je rekonštrukcia oboch nástupných lávok dolnej stanice lanovej dráhy do plne funkčného stavu v rozsahu podľa priloženého výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
Realizácia pozostáva z búracích prác a montáže novej nástupnej a výstupnej lávky. Pri búracích prácach je potrebné zabezpečiť ŽB konštrukciu pred zrútením, ochrániť jestv. konštrukciu asfaltovú vozovku pred poškodením a práce vykonávať postupne v zmysle navrhnutého technologického postupu. Vzhľadom na rozsah poškodenia ŽB konštrukcie oboch lávok sa navrhuje kompletné odstránenie oboch ŽB lávok a ich nahradenie novými oceľovými lávkami. Nové lávky sú navrhnuté ako oceľová konštrukcia zo žiarovo-pozinkovaných profilov.
Projektová dokumentácia je prílohou č. 1 tejto výzvy


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru