certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
ikona oka
Prehľad - EA / zákaziek / zákaziek s EA / DNS / RD
Vyberte jednu z možností ×

* EA - Elektronická aukcia

ikona profil
Profil obstarávateľa

Pre správny chod elektronického nástroja používajte nasledujúce prehliadače: Firefox 60.0.2,Chrome 67.0.3396.79,Chromium 69.0,MSIE 11.0,Safari 4.0

Elektronický certifikovaný nástroj EVOSERVIS / GDPR

Vážení používatelia / správcovia,
prehlasujeme, že pri spracovaní Vašich osobných údajov dodržiavame Nariadenie Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov - pre užívateľov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov - pre správcov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov (GDPR) ×

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v odkaze GDPR na hlavnej stránke.

Obchodná spoločnosť AGENTURA KDV CZECH, v. o. s. vyvinula certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS určený na vykonávanie elektronických aukcií a verejného obstarávania v režime platnej legislativy, ktorý  prevádzkuje na adrese www.evoservis.sk.

Pomocou certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS  môžete realizovať verejné zákazky, bez potreby nákupu akéhokoľvek softvéru a jeho inštalácie na vlastnom zariadení.

Vybrané referencie

MPSVR SR
Žilinský samosprávný kraj
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Národná banka Slovenska
Ing. Richard Tomík
Univerzita Komenského v Bratislavě

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru