certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ing. František Viktorius
055/2440203
frantisek.viktorius@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2394464439
Názov zákazky: Oprava sociálnych zariadení, výmena vodovodných ventilov Žižkova 21, oprava WC 4.p. Stan.n.9, Košice
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 449.86 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 26.7.2021 o 11:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 2.8.2021 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je oprava sociálnych zariadení v objekte ÚPSVR Košice, Žižkova 21, Staničné námestie 9 a výmena vodovodných ventilov na stúpačkách Žižkova 21, Košice.
A: Oprava sociálnych zariadení v objekte Žižkova 21, Košice
B: Výmena vodovodných ventilov na stúpačkách v objekte Źižkova 21, Košice
C: Oprava soc. zariadenia WC-Ž 4. poschodie v objekte
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je oprava sociálnych zariadení v objekte ÚPSVR Košice, Žižkova 21, Staničné námestie 9 a výmena vodovodných ventilov na stúpačkách Žižkova 21, Košice.
A: Oprava sociálnych zariadení v objekte Žižkova 21, Košice
B: Výmena vodovodných ventilov na stúpačkách v objekte Źižkova 21, Košice
C: Oprava soc. zariadenia WC-Ž 4. poschodie v objekte Stan.n.9, Košice

Podrobný položkovitý opis predmetu zákazky ako aj počet jednotiek konkrétnych požadovaných položiek je obsahom neocenených výkazov-výmerov/rozpočtov predmetnej zákazky a tvoria neoddeliteľnú časť dokumentácie verejného obstarávania.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru