certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
5663809310 Vybudovanie podhľadov a rekonštrukcia osvetlenia v budove ÚPSVR Prešov Prebieha príjem ponúk
2147943885 Poskytnutie služby súvisiacej s ochranou objektov v správe verejného obstarávateľa Ukončený príjem ponúk
6018360932 „Nákup reflexných viest UNI pre občanov aktivovaných v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi spolu s rozvozom/distribúciou na 31 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“ Ukončený príjem ponúk
5496060843 Rodinný dom bez administratívneho zázemia Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru