certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Michal Súkeník
02/20441807
michal.sukenik@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8990426319
Názov zákazky: Strážna a informačná služba pre UPSVR Veľký Krtíš na obdobie od 01.08.2021 do 30.09.2021
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 021 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 21.7.2021 o 10:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 27.7.2021 o 9:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky zabezpečenie strážnej služby v súlade s platnou legislatívou zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v platnom znení, informačnej služby a ochrany objektov, ktoré sú v správe verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky zabezpečenie strážnej služby v súlade s platnou legislatívou zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v platnom znení, informačnej služby a ochrany objektov, ktoré sú v správe verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru