certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Basic information about the contract
Information about the contracting authority
Name of the contract / Title: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Address: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Contact: Show contact
Contacts ×

Contracting Authority:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Michal Súkeník
02/20441807
michal.sukenik@upsvr.gov.sk

Status of contract

Canceled

The contract has been canceled.

Information about the contract
ID of the contract in elec. tool: 4698213646
Name of the contract: Výmena stúpačky ústredného kúrenia v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Type of contract: Low value order
Object of contract: Construction work
Estimated value of contract: 5 397.6 EUR excluding VAT
The criterion for the evaluation of offers: Lowest price
Date for starting receiving offers: 29.7.2021 at 12:00
End of receiving offers: 5.8.2021 at 15:00
Informations and documents published on the PC profile: Show
Informations and documents published on the PC profile ×
A description of subject of the contract

Predmetom zákazky je výmena rúr skorodovanej stúpačky ústredného kúrenia a výhrevných telies, ktoré už nevyhovujú technickým požiadavkám počas vykurovacej sezóny. Zákazka zahŕňa demontáž a ekologickú likvidáciu starých rúr a výhrevných telies ústredného kúrenia.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 a je
... show more

A description of subject of the contract ×

Predmetom zákazky je výmena rúr skorodovanej stúpačky ústredného kúrenia a výhrevných telies, ktoré už nevyhovujú technickým požiadavkám počas vykurovacej sezóny. Zákazka zahŕňa demontáž a ekologickú likvidáciu starých rúr a výhrevných telies ústredného kúrenia.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 a je samostatne vložený v EN EVOSERVIS


Backwards

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru