certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ing. František Viktorius
055/2440203
frantisek.viktorius@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 0906791738
Názov zákazky: Odstránenie následkov po vytopení suterénu budovy úradu
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 277.28 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 13.10.2021 o 9:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 21.10.2021 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je „Odstránenie následkov po vytopení suterénu budovy úradu“ v areáli budovy Úradu PSVR Prievidza na ulici Šumperská 1.
V dôsledku vytopenia suterénu došlo k poškodeniu maľovky stien, omietky a sokla v miestnostiach č. 1 až č.9 viď nákres poškodených miestností.
V miestnosti č. 2 t.j. v kotolni ide o dvojposchodovú oprávku stien, nakoľko kotle
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je „Odstránenie následkov po vytopení suterénu budovy úradu“ v areáli budovy Úradu PSVR Prievidza na ulici Šumperská 1.
V dôsledku vytopenia suterénu došlo k poškodeniu maľovky stien, omietky a sokla v miestnostiach č. 1 až č.9 viď nákres poškodených miestností.
V miestnosti č. 2 t.j. v kotolni ide o dvojposchodovú oprávku stien, nakoľko kotle sú nad úrovňou dlažby, bližšie výkaz - výmer.
Vo vytopených miestnostiach treba odstrániť starú omietku, natiahnuť hrubú maltu, jemnú omietku a steny vymaľovať. V každej miestnosti je nutné aj natrieť nový sokel v pomere k výške zaplavenia vodou.
Vytopením suterénu budovy úradu vytečená voda poškodila aj chodbu, t.j. miestnosť č.1, kde došlo aj k znehodnoteniu podlahy. Potrebná je demontáž starej PVC podlahy, strhnutie starej a lepenie novej. Vytečená voda poškodila aj zárubne, ktoré treba natrieť.
Predmetom zákazky je taktiež odvoz sutiny a odpadu.

Podrobný položkovitý opis predmetu zákazky ako aj počet jednotiek konkrétnych požadovaných položiek je obsahom neoceneného výkazu-výmeru/rozpočtu predmetnej zákazky a tvorí neoddeliteľnú časť dokumentácie verejného obstarávania.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru