certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Michal Súkeník
02/20441807
michal.sukenik@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 7080880762
Názov zákazky: Dodanie a montáž automatických protipožiarnych dverí UPSVR Bratislava
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 7 424 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 6.10.2021 o 11:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 14.10.2021 o 8:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie a montáž automatických požiarnych dverí v budove UPSVR Bratislava. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je dodanie a montáž automatických požiarnych dverí v budove UPSVR Bratislava. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru