certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ing. František Viktorius
055/2440203
frantisek.viktorius@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2147943885
Názov zákazky: Poskytnutie služby súvisiacej s ochranou objektov v správe verejného obstarávateľa
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 240 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 10.1.2022 o 9:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 21.1.2022 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Poskytovanie služby súvisiacej s ochranou objektov prostredníctvom Strediska registrácie poplachov v 4 administratívnych budovách UPSVR Dunajská Streda, monitorovanie budov 13 hodín denne ( od 00:00 hod. do 6:30 hod a od 17:30 hod. do 24:00 hod.) v pracovných dňoch, a 24 hodín v dňoch pracovného pokoja a cez sviatky, t.j. 48 088 hodín poskytovania služby za 24 mesiacov. ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Poskytovanie služby súvisiacej s ochranou objektov prostredníctvom Strediska registrácie poplachov v 4 administratívnych budovách UPSVR Dunajská Streda, monitorovanie budov 13 hodín denne ( od 00:00 hod. do 6:30 hod a od 17:30 hod. do 24:00 hod.) v pracovných dňoch, a 24 hodín v dňoch pracovného pokoja a cez sviatky, t.j. 48 088 hodín poskytovania služby za 24 mesiacov. Predpokladaný čas plnenia zákazky bude od 16.01.2022 do 15.01.2024
Miesto na poskytnutie služby
- v Dunajskej Strede, Ádorská ul. 41
- v Dunajskej Strede, Štúrov ul. 867
- v Šamoríne, Bratislavská 35
- vo Veľkom Mederi, Okočská 1

Podrobné podmienky poskytovania služby sú stanovené v Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru