certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mgr. Michal Trnavský
+421220441707
michal.trnavsky@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5663809310
Názov zákazky: Vybudovanie podhľadov a rekonštrukcia osvetlenia v budove ÚPSVR Prešov
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 41 188.32 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 1.2.2022 o 14:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 11.2.2022 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je inštalácia kazetového podhľadu a inštalácia stropných svietidiel v 26 kanceláriách ÚPSVR Prešov
Podrobný položkovitý opis predmetu zákazky ako aj počet jednotiek konkrétnych požadovaných položiek je obsahom Prílohy č.2a neoceneného výkazu-výmeru/rozpočtu predmetnej zákazky a tvorí neoddeliteľnú časť dokumentácie verejného obstarávania.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je inštalácia kazetového podhľadu a inštalácia stropných svietidiel v 26 kanceláriách ÚPSVR Prešov
Podrobný položkovitý opis predmetu zákazky ako aj počet jednotiek konkrétnych požadovaných položiek je obsahom Prílohy č.2a neoceneného výkazu-výmeru/rozpočtu predmetnej zákazky a tvorí neoddeliteľnú časť dokumentácie verejného obstarávania.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru