certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Basic information about the contract
Information about the contracting authority
Name of the contract / Title: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Address: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Contact: Show contact
Contacts ×

Contracting Authority:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Michal Súkeník
02/20441807
michal.sukenik@upsvr.gov.sk

Status of contract

Terminated receipt of offers

Receipt of offers was terminated. Offers are being evaluated.

Information about the contract
ID of the contract in elec. tool: 7736809882
Name of the contract: Podaktivita 1.18 Propagačná technika
Type of contract: Low value order
Object of contract: Supplies
Estimated value of contract: 9 372.55 EUR excluding VAT
The criterion for the evaluation of offers: Lowest price
Date for starting receiving offers: 4.5.2022 at 12:00
End of receiving offers: 12.5.2022 at 8:00
Informations and documents published on the PC profile: Show
Informations and documents published on the PC profile ×
A description of subject of the contract

Predmetom zákazky je zabezpečenie vizuálnej propagácie siete v rámci širokej verejnosti počas aktivít organizovaných pre cieľové skupiny siete EURES. Zabezpečenie jednotnej vizualizácie a dizajn manuálu siete EURES. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.

A description of subject of the contract ×

Predmetom zákazky je zabezpečenie vizuálnej propagácie siete v rámci širokej verejnosti počas aktivít organizovaných pre cieľové skupiny siete EURES. Zabezpečenie jednotnej vizualizácie a dizajn manuálu siete EURES. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.


Backwards

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru