certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Michal Súkeník
02/20441807
michal.sukenik@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5983383506
Názov zákazky: Rekonštrukcia hydroizolácie stien v suteréne budovy UPSVR Malacky
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 7 963.01 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 6.5.2022 o 14:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 16.5.2022 o 8:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Administrácia kontrolných účtov
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je rekonštrukcia hydroizolácie stien v suteréne budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky. Vyspravenie stien, napenetrovanie stien, montáž sanačnej omietky (hrubá 15mm + jemná 2mm), hydroizolácia stien, vymaľovanie stien 2x farba biela, odvoz a likvidácia odpadu.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výkaze výmer, ktorý tvorí
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je rekonštrukcia hydroizolácie stien v suteréne budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky. Vyspravenie stien, napenetrovanie stien, montáž sanačnej omietky (hrubá 15mm + jemná 2mm), hydroizolácia stien, vymaľovanie stien 2x farba biela, odvoz a likvidácia odpadu.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy a je samostatne vložená do EN EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru