certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Michal Súkeník
02/20441807
michal.sukenik@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5201280405
Názov zákazky: Oprava omietok na budove garáží ÚPSVR Stropkov, pracovisko Medzilaborce
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 577.8 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 19.5.2022 o 8:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 27.5.2022 o 8:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy a je samostatne vložená do EN EVOSERVIS.

Opis predmetu zákazky ×

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy a je samostatne vložená do EN EVOSERVIS.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru