certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Univerzita Komenského v Bratislave

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa: Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Eva Sabová
421 2 9010 9209
eva.sabova@uniba.sk

Stav DNS

DNS je uzatvorený

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 3365384037DNS
Názov DNS: Nábytok - 2020
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 23.12.2019 v 10:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 20.1.2020 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 20.1.2021 v 10:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Nábytok - 2020
Opis DNS:
Predmetom zákazky je dodávanie nábytku pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 1000000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/uniba/dns_nabidky_prijem.php?id=420
URL adresa profilu obstarávateľa: neuvedeno
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 23.12.2019 v 10:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 20.1.2020 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 20.1.2021 v 10:00

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
3365384037DNS-002 Nábytok pre JLF UK Ukončený príjem ponúk
3365384037DNS-003 „Variabilné sedenie a spojovacie segmenty“ Ukončený príjem ponúk
3365384037DNS-004 Vybavenie do bytov na Profesorský dom, Drotárska cesta Ukončený príjem ponúk

Opis DNS

Predmetom zákazky je dodávanie nábytku pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Opis DNS

×

Predmetom zákazky je dodávanie nábytku pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Súťažné podklady

Súťažné podklady DNS

Podmienky účasti sú definované v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré je dostupné v profile verejného obstarávateľa. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/424395

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
01_DNS_SP.docx 110 kB
02_Príloha č. 1_Povaha nákupov v DNS.docx 15.6 kB
03_Príloha č. 2_Identifikačné údaje.docx 16.1 kB
04_Príloha č. 3_Skupina dodávateľov.docx 14.7 kB
05_Príloha č. 4_Zoznam dôverných info.docx 15.6 kB
06_Príloha č. 5_JED.docx 18 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru