certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Adresa: Tranovského 3
031 01 Liptovský Mikuláš
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Alena Chebeňová
044/5522758
lgpmb@vuczilina.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 7092829304
Názov zákazky: Nákup zariadenia na čistenie vzduchu LGPMB-OČ-2017-3
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 16.11.2017 o 15:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 30.11.2017 o 15:00
Opis predmetu zákazky

mobilná jednotka na odsávanie a čistenie vzduchu od chemických výparov, prachových častíc a mirkobiologických spór, baktérií a plesní

Opis predmetu zákazky ×

mobilná jednotka na odsávanie a čistenie vzduchu od chemických výparov, prachových častíc a mirkobiologických spór, baktérií a plesní


Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru