certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Žilinský samosprávny kraj

Základné informácie o zákazke

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského 48
011 09 Žilina
Kontakt: zobraziť kontakt

Kontakty

×

Obstarávateľ zákazky:
Žilinský samosprávny kraj
Mgr. Ján Jarošík
041/5032 414
jan.jarosik@zask.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke

ID zákazky v systéme: 1012655336
Názov zákazky: Mlieko a mliečne výrobky pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné
Postup verejného obstarávania: neuvedený
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 23 000 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 3.11.2011 o 11:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 18.11.2011 o 10:00

Predmet zákazky

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa resp. dodávateľov „Mlieko a mliečne výrobky pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné“. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia t.j. budú vrátane dopravy.

Predmet zákazky

×

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa resp. dodávateľov „Mlieko a mliečne výrobky pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné“. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia t.j. budú vrátane dopravy.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru