certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Žilinský samosprávny kraj

Základné informácie o zákazke

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského 48
011 09 Žilina
Kontakt: zobraziť kontakt

Kontakty

×

Obstarávateľ zákazky:
Žilinský samosprávny kraj
Danka Ďurinová
+421415032330
danka.durinova@zask.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke

ID zákazky v systéme: 0534944769
Názov zákazky: Spracované ovocie, zelenina a súvisiace výrobky pre DSS a ŠZ STRANÍK
Postup verejného obstarávania: neuvedený
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 265 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 9.12.2011 o 14:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 3.1.2012 o 9:00

Predmet zákazky

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa resp. dodávateľov na zabezpečenie dovozu spracovaného ovocia, zeleniny a súvisiacich výrobkov pre DSS a špecializované zariadenie STRANÍK, Na Straník 335/24, 013 01 Teplička nad Váhom .Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia t.j. budú vrátane dopravy. Zariadenie je v správe ŽSK.

Predmet zákazky

×

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa resp. dodávateľov na zabezpečenie dovozu spracovaného ovocia, zeleniny a súvisiacich výrobkov pre DSS a špecializované zariadenie STRANÍK, Na Straník 335/24, 013 01 Teplička nad Váhom .Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia t.j. budú vrátane dopravy. Zariadenie je v správe ŽSK.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru