certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Michal Súkeník
02/20441807
michal.sukenik@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Zrušená

Zákazka bola zrušená.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 4698213646
Názov zákazky: Výmena stúpačky ústredného kúrenia v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 397.6 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 29.7.2021 o 12:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 5.8.2021 o 15:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výmena rúr skorodovanej stúpačky ústredného kúrenia a výhrevných telies, ktoré už nevyhovujú technickým požiadavkám počas vykurovacej sezóny. Zákazka zahŕňa demontáž a ekologickú likvidáciu starých rúr a výhrevných telies ústredného kúrenia.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 a je
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je výmena rúr skorodovanej stúpačky ústredného kúrenia a výhrevných telies, ktoré už nevyhovujú technickým požiadavkám počas vykurovacej sezóny. Zákazka zahŕňa demontáž a ekologickú likvidáciu starých rúr a výhrevných telies ústredného kúrenia.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 a je samostatne vložený v EN EVOSERVIS


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru