certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Michal Súkeník
02/20441807
michal.sukenik@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 7736809882
Názov zákazky: Podaktivita 1.18 Propagačná technika
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 372.55 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 4.5.2022 o 12:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 12.5.2022 o 8:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Administrácia kontrolných účtov
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie vizuálnej propagácie siete v rámci širokej verejnosti počas aktivít organizovaných pre cieľové skupiny siete EURES. Zabezpečenie jednotnej vizualizácie a dizajn manuálu siete EURES. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je zabezpečenie vizuálnej propagácie siete v rámci širokej verejnosti počas aktivít organizovaných pre cieľové skupiny siete EURES. Zabezpečenie jednotnej vizualizácie a dizajn manuálu siete EURES. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru