certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
2714484329 Personálny autorizačný systém Ukončený príjem ponúk
1954936590 Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč Ukončený príjem ponúk
0405256813 Poskytnutie služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov - v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. Ukončený príjem ponúk
0197474197 Tlačiarenské služby Ukončený príjem ponúk
1094225323 Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3829719899 Nákup osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
4052726598 Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany Ukončený príjem ponúk
1842233948 Jazykové kurzy pre zamestnancov MPSVR SR plniacich úlohy pre OP ĽZ (Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019 – 2023) Ukončený príjem ponúk
0056364270 Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ukončený príjem ponúk
7602738249 Združená dodávka zemného plynu pre rezort MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9845512472 Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6649440061 Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie Ukončený príjem ponúk
4865379272 Vypracovanie projektovej dokumentácie účelového rodinného domu pre zabezpečenie starostlivosti v detských domovoch so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s postihnutím Ukončený príjem ponúk
7834727996 Služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov – ORACLE Software Security Assurance a doplnkových služieb Ukončený príjem ponúk
7536796443 Nákup osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru