certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
6823665690 Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo Prebieha príjem ponúk
4641374223 Stavebný dozor pre zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
4279740168 Služby technickej podpory pre softvérové produkty v prostredí infraštruktúry MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3195712207 Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Prebieha príjem ponúk
6929945130 Nákup osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
4132842305 Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb Ukončený príjem ponúk
2728522922 Stavebné práce pre projekt CDR Mlynky Biele Vody Ukončený príjem ponúk
3547769072 Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
7058447115 „Implementácia SOC (centrum pre riadenie, prevádzku a monitoring kybernetickej bezpečnosti) rezortu MPSVR SR“ Ukončený príjem žiadostí o účasť
8287438438 „Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb“ Ukončený príjem ponúk
0042958986 Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo Ukončený príjem ponúk
3580491361 Stavebné práce pre projekt Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže Ukončený príjem ponúk
0823790221 Centrálny informačný systém inšpektorátu práce s názvom „Safe Work“ (IS SAWO) Ukončený príjem ponúk
4748437181 Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch Ukončený príjem ponúk
7993934792 Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru