certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
2270826045 Komplexné zabezpečenie tovarov osobnej starostlivosti COVID-19 Ukončený príjem ponúk
6193854897 Servis služobných motorových vozidiel ÚPSVaR Ukončený príjem ponúk
2939953589 Servisné služby na produkty QES Signer Ukončený príjem ponúk
5901064085 Výmena strešnej krytiny na budove CDR Martin - 2. etapa Ukončený príjem ponúk
4981578928 Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6480642831 Nákup softvérových licencií Microsoft Ukončený príjem ponúk
7552144695 Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč Ukončený príjem ponúk
4725103951 Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany Ukončený príjem ponúk
1516599468 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Opatovce nad Nitrou Ukončený príjem ponúk
7862904635 Poskytovanie služieb vyššej podpory pre vybrané IS. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3982955338 Poskytnutie služby Call centra – mimoriadna situácia Ukončený príjem ponúk
7268439144 Nákup troch osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
8511643074 Zabezpečenie prevádzky nonstop Národnej linky pre ženy Ukončený príjem ponúk
5385882291 Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7211894150 Pozáručný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru