certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
1357850492 Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2409617700 Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
4883893290 Sektorovo riadené inovácie Ukončený príjem ponúk
3288766941 Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu PSVR Banská Bystrica Ukončený príjem ponúk
5662606218 Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu ÚPSVR Prešov, pracovisko Sabinov Ukončený príjem ponúk
7214043452 Obnova budovy Úradu PSVR Nové Mesto nad Váhom v Starej Turej. Ukončený príjem ponúk
6303449501 Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3246293384 Služby vyššej podpory pre vybrané informačné systémy Ukončený príjem ponúk
9975061425 Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2589883818 Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9030035114 Výroba tepla a chladu pre AB IP Košice Ukončený príjem ponúk
1155730327 Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
1209697667 „Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVAR“ Ukončený príjem ponúk
0732958815 Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte MPSVR SR. Ukončený príjem ponúk
2781989774 Služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov ORACLE Software Security Assurance a doplnkových služieb. Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru