certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
1060267444 Preprava scény lodnou dopravou pre SKD Martin Ukončený príjem ponúk
8281057029 Stavebné úpravy pavilónu „C“, ŽSK ul. Komenského 48, Žilina Ukončený príjem ponúk
8609106969 Nákup výpočtovej a komunikačnej techniky pre ZŠ s MŠ Skalité Kudlov č. 781 Ukončený príjem ponúk
4539678883 Nákup archívnych škatúľ Ukončený príjem ponúk
7643220690 Stavebné úpravy výplní otvorov internátu Spojená škola Turany Ukončený príjem ponúk
1386384461 Stavebné úpravy výplní otvorov na objekte CSS ANIMA Ukončený príjem ponúk
9851043019 Preprava scény lodnou dopravou pre SKD Martin Ukončený príjem ponúk
9897706033 Výmena výplní otvorov na objektoch ZpS, DSS a ŠZ Turčianske Teplice Ukončený príjem ponúk
2721218666 Mäso a mäsové výrobky pre školskú jedáleň, ZŠ Jána Amosa Komenského, Čadca Ukončený príjem ponúk
3667219448 Oprava strechy na objekte Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina Vlčince Ukončený príjem ponúk
1516315913 Nákup osobných počítačov pre SŠ v Martine. Ukončený príjem ponúk
1459927111 Stavebné úpravy výplní otvorov na objekte Gymnázium J.Lettricha, Martin Ukončený príjem ponúk
7123856516 Stavebné úpravy výplní otvorov telocvične - DA Žilina Ukončený príjem ponúk
2759408401 Mäso pre Centrum sociálnych služieb ANIMA, Liptovský Mikuláš. Ukončený príjem ponúk
6045353999 MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY PRE DSS A ŚZ STRANÍK Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru