certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
9271415248 Vybudovanie vodovodnej prípojky do budovy ÚPSVR Prievidza Prebieha príjem ponúk
4073330815 Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klatove -1 etapa Prebieha príjem ponúk
7138823894 2.2 Cielená medzinárodná burza práce- „Rakúsko – Nemecko - Holandský Deň 2019 Prebieha príjem ponúk
6966065522 Výmena okien a dverí Prebieha príjem ponúk
5945550538 „Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo“ Prebieha príjem ponúk
8648364706 Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany Prebieha príjem ponúk
7843861132 Oprava strešnej rímsy - UPSVR Rimavská Sobota Ukončený príjem ponúk
7483319398 Oprava omietok a maľovanie stien v budove UPSVR Stropkov Ukončený príjem ponúk
7551552918 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, elektrickej inštalácie, bleskozvodov, elektrických spotrebicov a pracovných strojov pre EKO – podnik VPS Prebieha príjem ponúk
5222262814 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť. Prebieha príjem ponúk
4640995245 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Handlová Prebieha príjem ponúk
2566161174 Multifunkčná hala – športová hala Červeník (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3723269840 „Produkcia videospotov pre operačný program Ľudské zdroje“ Ukončený príjem ponúk
9920039121 Výroba televízneho spotu a rozhlasového spotu v rámci národného projektu „Prognózy vývoja na trhu práce v SR II“ Ukončený príjem ponúk
1422984013 Zabezpečenie a dodanie teplého jedla (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru