certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
3978336118 Oprava strechy na budove riaditeľstva Centra pre deti a rodiny Rimavská Sobota Prebieha príjem ponúk
9280826156 Obstaranie zariadenia pre vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy Svätej Rodiny – základná škola, Gercenova 10, 851 01 Bratislava Prebieha príjem ponúk
3719441886 Spevnenie časti základov rodinného domu (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
4533786298 Mäso a mäsové výrobky Ukončený príjem ponúk
3191776159 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby CDR Banská Bystrica - Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove CDR Banská Bystrica, ul. Kollárova 29, BB, výkon inžinierskej činnosti a autorského dohľadu projektanta Ukončený príjem ponúk
3801233563 Rôzne potravinárske výrobky, Nápoje, tabak a príbuzné produkty Ukončený príjem ponúk
3037413479 Spracované a konzervované ryby Ukončený príjem ponúk
5790232359 Pekárenský tovar Ukončený príjem ponúk
8940920839 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky Ukončený príjem ponúk
5885648964 Mliečne výrobky Ukončený príjem ponúk
4974487065 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie Ukončený príjem ponúk
0125080314 Oprava a náter strechy budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ukončený príjem ponúk
2845771731 Stavebné úpravy a prístavba CPPPaP Námestovo (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
9604923152 Zavedenie inovatívnych technológii do výrobného procesu spoločnosti MOITE s.r.o. (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
5768853183 Oprava dažďového zvodu ÚPSVR Prešov Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru