certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
2867022091 Reklamné predmety – dáždniky, perá, USB kľúče s logom ESF a EFRR, odkazom na EÚ s logom OP ĽZ Prebieha príjem ponúk
1836488777 Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1682 Prebieha príjem ponúk
8583701141 Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora Prebieha príjem ponúk
5736125330 Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského v Bratislave Prebieha príjem ponúk
6747043030 Výmena strešných okien ÚPSVR Piešťany – pracovisko Hlohovec Ukončený príjem ponúk
4551697582 Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách Ústredia PSVR Ukončený príjem ponúk
0587661382 Bytový dom Cerová (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
8288045427 Prestavba objektu internátu súp. č. 337 na bytový dom, Stará Turá (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
9123602714 Oprava podláh v rodinnom dome 1681 Ukončený príjem ponúk
0489790881 Oprava strešnej konštrukcie na budove kotolne v areáli CDR Ukončený príjem ponúk
2388847195 „Výmena strešnej krytiny na juhovýchodnej časti strechy CDR Martin“ Ukončený príjem ponúk
1267909351 Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom, Stará Turá (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6374071496 Sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky Ukončený príjem ponúk
0308938538 Predajňa stavebnín a železiarských potrieb (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
5735928313 Nákup nového 7-miestneho osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru