certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
1951372148 Nákup potravín - rôzne potravinárske výrobky Prebieha príjem ponúk
1286608455 Nákup tonerov a valcov Prebieha príjem ponúk
5804117578 Dodávka elektrickej energie pre IPR Mokrohájska 1, Bratislava Prebieha príjem ponúk
1242896821 Rekonštrukcia a modernizácia za účelom zníženia energetickej náročnosti Prebieha príjem ponúk
5790398735 Rekonštrukcia strechy budovy ÚPSVR Trebišov Prebieha príjem ponúk
6022285311 Nákup kancelárskych potrieb Prebieha príjem ponúk
2158000716 Technológia označovania a delenie materiálov Ukončený príjem ponúk
1926310216 CDR Tornaľa - Nákup motorového vozidla - IA 36329 Ukončený príjem ponúk
3748911200 Plotre, tlačiarne a skenery Ukončený príjem ponúk
6823665690 Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo Prebieha príjem ponúk
9829877074 Dodávka a montáž manipulačnej plošiny pre ÚPSVR Levice Ukončený príjem ponúk
4987926548 Rekonštrukcia sociálnych a hygienických zariadení v budove CDR Trenčín, IA č. 43546 Ukončený príjem ponúk
4641374223 Stavebný dozor pre zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
0805695713 Obstaranie implementácie informačného systému chatbota s pridruženými hlavnými aktivitami ako úprava webového sídla a open data modul Prebieha príjem ponúk
5948568657 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI – OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM FAČKOV Č.69, PARC.Č. 1/1, 1/2, 1/3, 2 Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru