certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Filtrovanie

EA / zákazky / zákazky s EA

Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:

Prehľad

EA / zákazky / zákazky s EA

ID Názov Stav Akcia
6368913385 Poskytnutie služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacej miestnosti v súvislosti s aktualizáciou programov pre prípravu profesionálneho rodičovstva Prebieha príjem ponúk
5006960844 Test EVOSERVIS - Rekonštrukcia budovy - Podlimitná zákazka podľa § 112 druhej vety ods. 6 - super reverzný postup Ukončený príjem ponúk
0466439584 Test EVOSERVIS - Sprístupnenie a zveľadenie objektu hradu - Podlimitná zakázka podle § 112 prvej vety ods. 6 - reverzný postup - Elektronická aukce (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6894636736 ovocie, zelenina pre rok 2019 Prebieha príjem ponúk
8613295550 Nákup licencií - informačné služby Prebieha príjem ponúk
6368622002 Stavebné práce pre projekt Detský domov Ružomberok Prebieha príjem ponúk
9709442686 Test EVOSERVIS - Sprístupnenie a zveľadenie objektu kino Lípa - Podlimitná zákazka podľa § 112 prvej vety ods. 6 - reverzný postup Ukončený príjem ponúk
3772925622 Test EVOSERVIS - nákup pohonných hmôt - Elektronická aukce (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3501683631 Výmena elekroinštalácie v byte + vyspravenie omietok a vymaľovanie Prebieha príjem ponúk
6602705172 Sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky Prebieha príjem ponúk
6093841861 Test EVOSERVIS - nákup pohonných hmôt Ukončený príjem ponúk
9836925733 Test EVOSERVIS - Osobné motorové vozidlo - Elektronická aukce (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9834612873 Poskytovanie technickej podpory pre APV Prebieha príjem ponúk
4966510813 Výstavba bytového domu 16.b.j. v obci Čierne Kľačany Prebieha príjem ponúk
2940615909 Projekt osadenia projektovej dokumentácie rodinného domu bez administratívneho zázemia pre potreby Centra pre deti a rodiny Bernolákovo Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK