certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
6536083668 Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády Prebieha príjem ponúk
1997818453 Výmena posuvných vchodových dverí v budove ÚPSVaR, Dr. Alexandra 61, Kežmarok Prebieha príjem ponúk
7820881917 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy Prebieha príjem ponúk
9428349426 Oprava vodoinštalačných rozvodov Ukončený príjem ponúk
0382096110 CDR Martin - Nákup motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
7696821079 Skládkovanie odpadu pre mesto Bojnice Prebieha príjem ponúk
4375141542 servis výťahu Ukončený príjem ponúk
9599271900 Nákup kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad pre obec Hlboké nad Váhom Ukončený príjem ponúk
7924028541 Nákup kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad pre obec Maršová-Rašov Ukončený príjem ponúk
5884620421 Rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov Ukončený príjem ponúk
9982629679 Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
5799134625 Rekonštrukcia balkónov domova Ukončený príjem ponúk
1401726789 Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč Ukončený príjem ponúk
8797430726 Nákup osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
6649511633 Rekonštrukcia balkónov domova Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru