certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
5442745797 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť-pokračovanie V3 Solinky. Prebieha príjem ponúk
5515504633 Oprava balkónov na 2. NP na budove ÚPSVaR Martin – pracovisko Turčianske Prebieha príjem ponúk
0197474197 Tlačiarenské služby Prebieha príjem ponúk
8637878680 Nákup nového 7-miestneho osobného motorového vozidla Prebieha príjem ponúk
5828460953 „Oprava nosných konštrukcií objektov hornej a dolnej stanice lanovej dráhy Železná studienka – Kamzík.“ Prebieha príjem ponúk
8154681269 Nákup 2 kusov malotraktorov s príslušenstvom určených na údržbu chodníkov pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Prebieha príjem ponúk
8690470815 Vybudovanie funkčnej vŕtanej studne na zabezpečenie zavlažovania parku Gaštanica Prebieha príjem ponúk
9249589019 Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb Prebieha príjem ponúk
6898176553 Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov mesta Banská Štiavnica. Prebieha príjem ponúk
4754356774 Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR Prebieha príjem ponúk
4480623421 Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klatove -1 etapa Prebieha príjem ponúk
4399630031 Výmena strešnej krytiny RD Sliepkovce 195 Ukončený príjem ponúk
1094225323 Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
2583033074 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza- Handlová Prebieha príjem ponúk
6173336133 Reklamné predmety v rámci NP „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“ Prebieha príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru