certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému
Filtering
EA / contracts / contracts with EA
Start date: From: To:
Estimated value: Min: Max:
State:
ID / Number:
Overview
EA / contracts / contracts with EA
ID Name of the contract / Title State Action
0687568308 Vybudovanie oddychovej zóny - Čerchle Terminated receipt of offers
4015057343 CDR Dedina Mládeže - nákup 9-miestneho motorového vozidla Terminated receipt of offers
5571914608 Nákup motorového vozidla Terminated receipt of offers
5468527395 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu NP TSPII, Michalovce Terminated receipt of offers
3241323907 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu NP TSPII, Lučenec Terminated receipt of offers
8470476539 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu NP TSPII, Košice Terminated receipt of offers
8694087387 Združená dodávka elektrickej energie Terminated receipt of offers
3592094387 Združená dodávka zemného plynu na rok 2022 - 2023 Terminated receipt of offers
6916954051 Zabezpečenie realizácie hybridnej odbornej konferencie NP DI PTT Terminated receipt of offers
6576524106 Pranie bielizne pre rok 2022 Terminated receipt of offers
7552449051 základné potraviny Terminated receipt of offers
2866544714 Obstaranie implementácie informačného systému chatbota s pridruženými hlavnými aktivitami ako úprava webového sídla a open data modul Terminated receipt of offers
0845866044 Kanalizácia a ČOV obce Buzica Terminated receipt of offers
8914150618 Mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Terminated receipt of offers
0678253984 Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov Terminated receipt of offers

Backwards
Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru