certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému
Filtering
EA / contracts / contracts with EA
Start date: From: To:
Estimated value: Min: Max:
State:
ID / Number:
Overview
EA / contracts / contracts with EA
ID Name of the contract / Title State Action
5571914608 Nákup motorového vozidla Terminated receipt of offers
5468527395 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu NP TSPII, Michalovce Terminated receipt of offers
3241323907 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu NP TSPII, Lučenec Terminated receipt of offers
8470476539 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu NP TSPII, Košice Terminated receipt of offers
8694087387 Združená dodávka elektrickej energie Terminated receipt of offers
3592094387 Združená dodávka zemného plynu na rok 2022 - 2023 Terminated receipt of offers
6916954051 Zabezpečenie realizácie hybridnej odbornej konferencie NP DI PTT Terminated receipt of offers
6576524106 Pranie bielizne pre rok 2022 Terminated receipt of offers
7552449051 základné potraviny Terminated receipt of offers
2866544714 Obstaranie implementácie informačného systému chatbota s pridruženými hlavnými aktivitami ako úprava webového sídla a open data modul Terminated receipt of offers
0845866044 Kanalizácia a ČOV obce Buzica Terminated receipt of offers
8914150618 Mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Terminated receipt of offers
0678253984 Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov Terminated receipt of offers
1376704848 Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried (preliminary offer) Terminated receipt of offers
2374223936 Poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi pre EKO-podnik VPS Terminated receipt of offers

Backwards
Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru