certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému
Filtering
EA / contracts / contracts with EA
Start date: From: To:
Estimated value: Min: Max:
State:
ID / Number:
Overview
EA / contracts / contracts with EA
ID Name of the contract / Title State Action
0382096110 CDR Martin - Nákup motorového vozidla Terminated receipt of offers
4375141542 servis výťahu Terminated receipt of offers
5884620421 Rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov Terminated receipt of offers
5799134625 Rekonštrukcia balkónov domova Terminated receipt of offers
9733729469 Rekonštrukcia elektroinštalácie Terminated receipt of offers
6193854897 Servis služobných motorových vozidiel ÚPSVaR Terminated receipt of offers
2939953589 Servisné služby na produkty QES Signer Terminated receipt of offers
5901064085 Výmena strešnej krytiny na budove CDR Martin - 2. etapa Terminated receipt of offers
9364390596 Rekonštrukcia prístupovej cesty a nádvoria pred kmeňovou budovou CDR Terminated receipt of offers
5587243866 Výstavba 2 nových tried ZŠ v obci Malá Ida Terminated receipt of offers
8344586985 Oprava travertínových schodísk v CDR Zlatovce Terminated receipt of offers
7864971230 CDR Necpaly - Vybudovanie kanalizačnej prípojky k budove CDR Necpaly Terminated receipt of offers
6471927566 Chemické čistenie ohrievačov vody Terminated receipt of offers
4981578928 Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR (preliminary offer) Terminated receipt of offers
5087307151 OPRAVA KANALIZÁCIE V AREÁLI CDR ZLATOVCE Terminated receipt of offers

Backwards
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru