certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému
Filtering
EA / contracts / contracts with EA
Start date: From: To:
Estimated value: Min: Max:
State:
ID / Number:
Overview
EA / contracts / contracts with EA
ID Name of the contract / Title State Action
6198008535 Výstavba kaplnky Terminated receipt of offers
2227180362 Komunikácia Dúbie - Hurbanova Terminated receipt of offers
6208068844 Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu Kultúrneho domu s obecným úradom v obci Hlboké nad Váhom Terminated receipt of offers
3120724796 Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo Receiving offers
7924702381 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a inžinierskej činnosti na zmenu účelu užívanie priestorov na účely registratúry v budove Úradu PSVR Považská Bystrica Terminated receipt of offers
7467541373 Výmena strešnej krytiny na kmeňovej budove CDR Hriňová Terminated receipt of offers
0078880302 Výmena oplotenia areálu CDR Hriňová Terminated receipt of offers
5209643119 Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia s osadením vykurovacích telies v budove CDR Komárno Terminated receipt of offers
4972511488 CDR Tornaľa – Rekonštrukcia elektrickej prípojky, elektroinštalácie a bleskozvodu v kmeňovej budove CDR Tornaľa – IA 42739 Terminated receipt of offers
1623208550 Kochanovce - Nájomné bytové domy-2x6 BJ (preliminary offer) Terminated receipt of offers
1318585844 Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ (preliminary offer) Terminated receipt of offers
6281182435 Prestavba objektu súp.č. 214 na Zariadenie pre seniorov , Melčice - Lieskové (preliminary offer) Terminated receipt of offers
8736366932 Rekonštrukcia kotolne v CDR Semeteš Terminated receipt of offers
7058447115 „Implementácia SOC (centrum pre riadenie, prevádzku a monitoring kybernetickej bezpečnosti) rezortu MPSVR SR“ Receiving requests to participate
9032752644 Oprava hygienických zariadení v rodinnom dome s.č. 1683 Terminated receipt of offers

Backwards
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru