certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému
Filtering
EA / contracts / contracts with EA
Start date: From: To:
Estimated value: Min: Max:
State:
ID / Number:
Overview
EA / contracts / contracts with EA
ID Name of the contract / Title State Action
5711781424 Považský Chlmec – stoková sieť– II. Etapa. Receiving offers
9667514632 Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky od bodu 6 po bod 17. Receiving offers
0405256813 Poskytnutie služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov - v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. Terminated receipt of offers
1654817680 Rekonštrukcia polytechnickej a biologickej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž Terminated receipt of offers
5654801730 Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Dolinský potok Receiving offers
7724727182 Mäso a mäsové výrobky Terminated receipt of offers
2420375840 Bytový dom Plavisko - I. ETAPA (preliminary offer) Receiving offers
0861033080 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Sedliacka Dubová Receiving offers
8788437703 16 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Košická Polianka Receiving offers
1872704289 Poskytnutie služby súvisiacej s ochranou objektov v správe UPSVR Dunajská Streda Terminated receipt of offers
0796922864 mlieko, mliečne výrobky Terminated receipt of offers
8757094093 Vybudovanie oplotenia areálu CDR Istebné Terminated receipt of offers
7962529016 Komplexná správa objektov MPSVR a ÚPSVR Terminated receipt of offers
1029795766 Destinačný manažment Terminated receipt of offers
6292980927 Skúter pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Terminated receipt of offers

Backwards
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru