certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému
Filtering
EA / contracts / contracts with EA
Start date: From: To:
Estimated value: Min: Max:
State:
ID / Number:
Overview
EA / contracts / contracts with EA
ID Name of the contract / Title State Action
9271415248 Vybudovanie vodovodnej prípojky do budovy ÚPSVR Prievidza Receiving offers
4073330815 Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klatove -1 etapa Receiving offers
7138823894 2.2 Cielená medzinárodná burza práce- „Rakúsko – Nemecko - Holandský Deň 2019 Receiving offers
6966065522 Výmena okien a dverí Receiving offers
5945550538 „Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo“ Receiving offers
8648364706 Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany Receiving offers
7843861132 Oprava strešnej rímsy - UPSVR Rimavská Sobota Terminated receipt of offers
7483319398 Oprava omietok a maľovanie stien v budove UPSVR Stropkov Terminated receipt of offers
7551552918 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, elektrickej inštalácie, bleskozvodov, elektrických spotrebicov a pracovných strojov pre EKO – podnik VPS Receiving offers
5222262814 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť. Receiving offers
4640995245 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Handlová Receiving offers
2566161174 Multifunkčná hala – športová hala Červeník (preliminary offer) Terminated receipt of offers
3723269840 „Produkcia videospotov pre operačný program Ľudské zdroje“ Terminated receipt of offers
9920039121 Výroba televízneho spotu a rozhlasového spotu v rámci národného projektu „Prognózy vývoja na trhu práce v SR II“ Terminated receipt of offers
1422984013 Zabezpečenie a dodanie teplého jedla (preliminary offer) Terminated receipt of offers

Backwards
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru