certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému
Filtering
EA / contracts / contracts with EA
Start date: From: To:
Estimated value: Min: Max:
State:
ID / Number:
Overview
EA / contracts / contracts with EA
ID Name of the contract / Title State Action
5442745797 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť-pokračovanie V3 Solinky. Receiving offers
5515504633 Oprava balkónov na 2. NP na budove ÚPSVaR Martin – pracovisko Turčianske Receiving offers
0197474197 Tlačiarenské služby Receiving offers
8637878680 Nákup nového 7-miestneho osobného motorového vozidla Receiving offers
5828460953 „Oprava nosných konštrukcií objektov hornej a dolnej stanice lanovej dráhy Železná studienka – Kamzík.“ Receiving offers
8154681269 Nákup 2 kusov malotraktorov s príslušenstvom určených na údržbu chodníkov pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Receiving offers
8690470815 Vybudovanie funkčnej vŕtanej studne na zabezpečenie zavlažovania parku Gaštanica Receiving offers
9249589019 Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb Receiving offers
6898176553 Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov mesta Banská Štiavnica. Receiving offers
4754356774 Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR Receiving offers
4480623421 Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klatove -1 etapa Receiving offers
4399630031 Výmena strešnej krytiny RD Sliepkovce 195 Terminated receipt of offers
1094225323 Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR (preliminary offer) Receiving offers
2583033074 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza- Handlová Receiving offers
6173336133 Reklamné predmety v rámci NP „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“ Receiving offers

Backwards
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru