certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému
Filtering
EA / contracts / contracts with EA
Start date: From: To:
Estimated value: Min: Max:
State:
ID / Number:
Overview
EA / contracts / contracts with EA
ID Name of the contract / Title State Action
3978336118 Oprava strechy na budove riaditeľstva Centra pre deti a rodiny Rimavská Sobota Receiving offers
9280826156 Obstaranie zariadenia pre vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy Svätej Rodiny – základná škola, Gercenova 10, 851 01 Bratislava Receiving offers
3719441886 Spevnenie časti základov rodinného domu (preliminary offer) Receiving offers
4533786298 Mäso a mäsové výrobky Terminated receipt of offers
3191776159 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby CDR Banská Bystrica - Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove CDR Banská Bystrica, ul. Kollárova 29, BB, výkon inžinierskej činnosti a autorského dohľadu projektanta Terminated receipt of offers
3801233563 Rôzne potravinárske výrobky, Nápoje, tabak a príbuzné produkty Terminated receipt of offers
3037413479 Spracované a konzervované ryby Terminated receipt of offers
5790232359 Pekárenský tovar Terminated receipt of offers
8940920839 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky Terminated receipt of offers
5885648964 Mliečne výrobky Terminated receipt of offers
4974487065 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie Terminated receipt of offers
0125080314 Oprava a náter strechy budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Terminated receipt of offers
2845771731 Stavebné úpravy a prístavba CPPPaP Námestovo (preliminary offer) Receiving offers
9604923152 Zavedenie inovatívnych technológii do výrobného procesu spoločnosti MOITE s.r.o. (preliminary offer) Receiving offers
5768853183 Oprava dažďového zvodu ÚPSVR Prešov Terminated receipt of offers

Backwards
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru