certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
6536083668 Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády Ukončený príjem ponúk
4323701290 „Tlačiarenské a grafické služby pre UK“ Ukončený príjem ponúk
7820881917 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy Ukončený príjem ponúk
0382096110 CDR Martin - Nákup motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
4375141542 servis výťahu Ukončený príjem ponúk
5884620421 Rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov Ukončený príjem ponúk
5799134625 Rekonštrukcia balkónov domova Ukončený príjem ponúk
9733729469 Rekonštrukcia elektroinštalácie Ukončený príjem ponúk
6193854897 Servis služobných motorových vozidiel ÚPSVaR Ukončený príjem ponúk
2939953589 Servisné služby na produkty QES Signer Ukončený príjem ponúk
5901064085 Výmena strešnej krytiny na budove CDR Martin - 2. etapa Ukončený príjem ponúk
9364390596 Rekonštrukcia prístupovej cesty a nádvoria pred kmeňovou budovou CDR Ukončený príjem ponúk
5587243866 Výstavba 2 nových tried ZŠ v obci Malá Ida Ukončený príjem ponúk
8344586985 Oprava travertínových schodísk v CDR Zlatovce Ukončený príjem ponúk
7864971230 CDR Necpaly - Vybudovanie kanalizačnej prípojky k budove CDR Necpaly Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru