certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
7188425618 Hlboko zmrazené výrobky Ukončený príjem ponúk
7395799458 základné potraviny Ukončený príjem ponúk
6094777584 Výstavba 10 + 2 bytových jednotiek nižšieho štandardu v radovej zástavbe - Kamenná Poruba Ukončený príjem ponúk
0823790221 Centrálny informačný systém inšpektorátu práce s názvom „Safe Work“ (IS SAWO) Ukončený príjem ponúk
6758887218 Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Kechnec Ukončený príjem ponúk
9918669047 Rekonštrukcia balkónov domova Ukončený príjem ponúk
4748437181 Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch Ukončený príjem ponúk
6380589944 Mäso a mäsové výrobky Ukončený príjem ponúk
8753159549 Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM Ľ. Štúra Mlyny UK Ukončený príjem ponúk
2312893345 Rekonštrukcia UVZ UK Richňava - I. etapa Ukončený príjem ponúk
7993934792 Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7854751995 Mlieko, mliečné výrobky Ukončený príjem ponúk
2270826045 Komplexné zabezpečenie tovarov osobnej starostlivosti COVID-19 Ukončený príjem ponúk
6536083668 Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády Ukončený príjem ponúk
4323701290 „Tlačiarenské a grafické služby pre UK“ Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru