certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administration / User Manual - help
AKTUÁLNE - Zrušenie používania UEZ (od 1.10.2021)

Vážení obstarávatelia, od 1. 10. 2021 dôjde k zrušenie používanie uznávanej elektronickej značky (UEZ) v EN EVOSERVIS. Zrušenie sa týka len zákazek, ktorých termín zahájenia príjmu ponúk výberového konania začne po 1.10.2021. Pri existujúcich a už procesovaných zákaziek používanie UEZ zostáva.

Po zrušení používania UEZ:

  • budú dodávatelia / uchádzači predkladať ponuky / žiadosti o účasť do všechy typov zákaziek bez UEZ,
  • komisári alebo porotcovia budú iniciovať rokovania bez UEZ,
  • komunikácie v komunikačných rozhraniach bude už bez nutnosti vkladať UEZ,
  • pre všetky úkony zadávateľa bude použitie UEZ zrušené tiež.

Dôvodom zrušenia používania UEZ je zjednodušovanie procesu správy zákaziek v EN EVOSERVIS.

Ďalšie informácie k zrušeniu odstránenie UEZ v manuáli k stiahnutiu zde. V prípade ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na technickú podporu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE Z POZÍCIE OBSTARÁVATEĽA
POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE Z POZÍCIE UCHÁDZAČA
KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIE
CENNÍK, OBJEDNÁVKY, PLATBY
ZALOŽENIE ZÁKAZKY - NÁKUP
PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE OBSTARÁVATEĽA
PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE DODÁVATEĽA
PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE ČLENA KOMISIE
DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM § 58
IDZ
UCHOVANIE DOKUMENTÁCIE A INFORMÁCIE O VO

Berte prosím ohľad na životné prostredie - netlačte tento dokument len ak je to potrebné.
Please consider the environment before printing this document.

Administrátorský - Užívatelský manuál - nápoveda.pdf

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru