certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
1516599468 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Opatovce nad Nitrou Ukončený príjem ponúk
7862904635 Poskytovanie služieb vyššej podpory pre vybrané IS. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4769453979 Oprava plochej strechy administratívnej budovy s.č. 1679 Ukončený príjem ponúk
0841457275 Nákup 2 kusov nových osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
2499616290 ovocie, zelenina pre rok 2020 Ukončený príjem ponúk
0738577577 Energetické zhodnotenie odpadu a zneškodňovanie odpadu skládkovaním pre Eko-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
3872369090 chlieb a pekárenské výrobky Ukončený príjem ponúk
3982955338 Poskytnutie služby Call centra – mimoriadna situácia Ukončený príjem ponúk
9027233654 DODANIE ENERGIÍ Ukončený príjem ponúk
2073167739 Projekčné a inžinierske služby k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA Ukončený príjem ponúk
3629502910 Školská telocvičňa v obci Cífer – zázemie a nadstavba (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
8303408385 Multifunkčná hala v Hornom Srní (2). Ukončený príjem ponúk
2761798431 Rekonštrukcia elektroinštalácie a bytového jadra v byte Ukončený príjem ponúk
7180745666 7-miestne osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
2499820049 Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru