certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
0023935660 Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce Ukončený príjem ponúk
4533786298 Mäso a mäsové výrobky Ukončený príjem ponúk
3801233563 Rôzne potravinárske výrobky, Nápoje, tabak a príbuzné produkty Ukončený príjem ponúk
3037413479 Spracované a konzervované ryby Ukončený príjem ponúk
5790232359 Pekárenský tovar Ukončený príjem ponúk
8940920839 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky Ukončený príjem ponúk
5885648964 Mliečne výrobky Ukončený príjem ponúk
4974487065 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie Ukončený príjem ponúk
2845771731 Stavebné úpravy a prístavba CPPPaP Námestovo (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9604923152 Zavedenie inovatívnych technológii do výrobného procesu spoločnosti MOITE s.r.o. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2865174212 Chlieb a pekárenské výrobky Ukončený príjem ponúk
1733175339 Výmena vzduchotechniky Auditórium UK a Sieň rektorov UK Ukončený príjem ponúk
9908302235 Revitalizácia a rozšírenie kapacity MŠ Mníchova Lehota (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2756108934 Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
0056364270 Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru