certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
0823790221 Centrálny informačný systém inšpektorátu práce s názvom „Safe Work“ (IS SAWO) Ukončený príjem ponúk
6758887218 Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Kechnec Ukončený príjem ponúk
9918669047 Rekonštrukcia balkónov domova Ukončený príjem ponúk
4748437181 Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch Ukončený príjem ponúk
6380589944 Mäso a mäsové výrobky Ukončený príjem ponúk
8753159549 Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM Ľ. Štúra Mlyny UK Ukončený príjem ponúk
2312893345 Rekonštrukcia UVZ UK Richňava - I. etapa Ukončený príjem ponúk
7993934792 Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7854751995 Mlieko, mliečné výrobky Ukončený príjem ponúk
2270826045 Komplexné zabezpečenie tovarov osobnej starostlivosti COVID-19 Ukončený príjem ponúk
6536083668 Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády Ukončený príjem ponúk
4323701290 „Tlačiarenské a grafické služby pre UK“ Ukončený príjem ponúk
7820881917 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy Ukončený príjem ponúk
0382096110 CDR Martin - Nákup motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
4375141542 servis výťahu Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru