certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
8690470815 Vybudovanie funkčnej vŕtanej studne na zabezpečenie zavlažovania parku Gaštanica Ukončený príjem ponúk
6898176553 Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov mesta Banská Štiavnica. Ukončený príjem ponúk
1094225323 Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2583033074 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza- Handlová Ukončený príjem ponúk
1652079466 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb Ukončený príjem ponúk
4215439413 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Prakovce – výmena strechy Ukončený príjem ponúk
4922218443 Dažďová kanalizácia a parkovisko Ukončený príjem ponúk
3829719899 Nákup osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
5771454325 Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ vo Fiľakove Ukončený príjem ponúk
1317140408 Výmena zásobníka TÚV Ukončený príjem ponúk
3154918169 Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 2 etapa Ukončený príjem ponúk
9844719064 Elektronický dochádzkový systém pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Ukončený príjem ponúk
4052726598 Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany Ukončený príjem ponúk
3566334214 Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev Ukončený príjem ponúk
2956514852 Nákup nového osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru