certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
4180965144 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov v obci Pavlovce nad Uhom (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9471234530 Kanalizácia - Kálnica Ukončený príjem ponúk
3287893016 KOMPLEXNÁ OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY DOMU NA UL. PREDMESTSKÁ Č. 1610 V ŽILINE (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9601836907 Oprava multifunkčného ihriska na Kuchajde. Ukončený príjem ponúk
6675435807 Náter strechy Ukončený príjem ponúk
4099183292 Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti 4 Diamonds s.r.o. - služba (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4306306992 Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti 4 Diamonds s.r.o. - tovar (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
8798006973 Odber a zhodnotenie biologicko-rozložiteľného odpadu (BRO) a odber odpadu s názvom zemina a kamenivo Ukončený príjem ponúk
9292453667 Hydrokortizón Ukončený príjem ponúk
9845512472 Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
8088461956 Mäso a mäsové výrobky pre CSS PARK Ukončený príjem ponúk
6711124861 Prenosný kardio-torakálny digitálny systém (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0797468740 Pracie prostriedky. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5987335010 Rekonštrukcia telefónnej ústredne a vybudovanie serveru s príslušenstvom pre CSS Žarec Ukončený príjem ponúk
1279188883 Čistiace prostriedky a hygienické potreby Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru