certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
8305395729 Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík, II. Ukončený príjem ponúk
2591369338 Stavebné úpravy objektu angiografie na ambulanciu APS pre deti a dorast (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9457161454 Termoboxy s príslušenstvom pre zariadenie Likava - Centrum sociálnych služieb (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6426510890 Rekonštrukcia materskej školy v meste Gelnica Ukončený príjem ponúk
4198512537 Zlepšovanie tepelno-technických vlastností sociálnej budovy Ukončený príjem ponúk
3694074866 Stropný zdvíhací systém Ukončený príjem ponúk
3519074996 Mäso, mäsové výrobky pre rok 2019 Ukončený príjem ponúk
7170509845 Oprava WC a sanitárnych kútikov, oddelenie 3C - Likava centrum sociálnych služieb (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4125642771 Centrálny monitorovací systém (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7713045384 1) Úprava bytového jadra / blok A, 3. poschodie, spoločenská miestnosť / 2) Stavebné úpravy dvoch bytových jednotiek na spoločenskú miestnosť / blok B, 3. poschodie/ Ukončený príjem ponúk
5500538637 Teleskopická umývačka riadu pre zariadenie Likava - Centrum sociálnych služieb Ukončený príjem ponúk
5253727417 Odber a zhodnotenie biologicko-rozložiteľného odpadu (BRO) a odber odpadu s názvom zemina a kamenivo Ukončený príjem ponúk
8674373929 Stavebné úpravy sociálno-hygienických zariadení Ukončený príjem ponúk
4865379272 Vypracovanie projektovej dokumentácie účelového rodinného domu pre zabezpečenie starostlivosti v detských domovoch so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s postihnutím Ukončený príjem ponúk
4536248990 Rekonštrukcia kúpeľne (odd.1C) pre zariadenie Likava - Centrum sociálnych služieb. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru