certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
2735064560 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s. Ukončený príjem ponúk
6853709886 Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie 2019 - 2022. Ukončený príjem ponúk
1615800950 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča. Ukončený príjem ponúk
2031124481 Testovací zakázka ORANGE admin[ZS] 2018 FIN 04 Ukončený príjem ponúk
7570956088 Testovací zakázka ORANGE admin[ZS] 2018 FIN 02 Ukončený príjem ponúk
8065109411 Podpora začatia podnikania spoločnosti TANAS TRADE s.r.o., časť 2. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4180965144 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov v obci Pavlovce nad Uhom (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9471234530 Kanalizácia - Kálnica Ukončený príjem ponúk
3287893016 KOMPLEXNÁ OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY DOMU NA UL. PREDMESTSKÁ Č. 1610 V ŽILINE (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9601836907 Oprava multifunkčného ihriska na Kuchajde. Ukončený príjem ponúk
6675435807 Náter strechy Ukončený príjem ponúk
4099183292 Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti 4 Diamonds s.r.o. - služba (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4306306992 Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti 4 Diamonds s.r.o. - tovar (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
8798006973 Odber a zhodnotenie biologicko-rozložiteľného odpadu (BRO) a odber odpadu s názvom zemina a kamenivo Ukončený príjem ponúk
9292453667 Hydrokortizón Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru