certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
7144586122 Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka. Ukončený príjem ponúk
2860924978 Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Veľké Uherce (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9287118082 Odborné služby v oblasti verejného obstarávania Ukončený príjem ponúk
0209610527 Detský zimný tábor Ukončený príjem ponúk
6141735198 Mlieko, mliečne výrobky Ukončený príjem ponúk
3984175049 Nábytok Ukončený príjem ponúk
6362547017 Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov Ukončený príjem ponúk
3182158973 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti SILVERMAN, s.r.o. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9616892221 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NANOTEC s.r.o. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7602738249 Združená dodávka zemného plynu pre rezort MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3825306636 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čakajovce. Ukončený príjem ponúk
1683427230 Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec. Ukončený príjem ponúk
2735064560 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s. Ukončený príjem ponúk
6853709886 Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie 2019 - 2022. Ukončený príjem ponúk
1615800950 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča. Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru