certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
1836488777 Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1682 Ukončený príjem ponúk
0587661382 Bytový dom Cerová (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9123602714 Oprava podláh v rodinnom dome 1681 Ukončený príjem ponúk
0489790881 Oprava strešnej konštrukcie na budove kotolne v areáli CDR Ukončený príjem ponúk
2388847195 „Výmena strešnej krytiny na juhovýchodnej časti strechy CDR Martin“ Ukončený príjem ponúk
0308938538 Predajňa stavebnín a železiarských potrieb (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0704811415 Dodávka a inštalácia zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska Ukončený príjem ponúk
5442745797 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť-pokračovanie V3 Solinky. Ukončený príjem ponúk
0197474197 Tlačiarenské služby Ukončený príjem ponúk
8154681269 Nákup 2 kusov malotraktorov s príslušenstvom určených na údržbu chodníkov pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Ukončený príjem ponúk
8690470815 Vybudovanie funkčnej vŕtanej studne na zabezpečenie zavlažovania parku Gaštanica Ukončený príjem ponúk
6898176553 Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov mesta Banská Štiavnica. Ukončený príjem ponúk
1094225323 Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
1652079466 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb Ukončený príjem ponúk
4215439413 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Prakovce – výmena strechy Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru