certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
5571914608 Nákup motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
5468527395 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu NP TSPII, Michalovce Ukončený príjem ponúk
3241323907 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu NP TSPII, Lučenec Ukončený príjem ponúk
8470476539 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu NP TSPII, Košice Ukončený príjem ponúk
8694087387 Združená dodávka elektrickej energie Ukončený príjem ponúk
3592094387 Združená dodávka zemného plynu na rok 2022 - 2023 Ukončený príjem ponúk
6916954051 Zabezpečenie realizácie hybridnej odbornej konferencie NP DI PTT Ukončený príjem ponúk
6576524106 Pranie bielizne pre rok 2022 Ukončený príjem ponúk
7552449051 základné potraviny Ukončený príjem ponúk
2866544714 Obstaranie implementácie informačného systému chatbota s pridruženými hlavnými aktivitami ako úprava webového sídla a open data modul Ukončený príjem ponúk
0845866044 Kanalizácia a ČOV obce Buzica Ukončený príjem ponúk
8914150618 Mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ukončený príjem ponúk
0678253984 Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov Ukončený príjem ponúk
1376704848 Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2374223936 Poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi pre EKO-podnik VPS Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru