certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
1954936590 Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč Ukončený príjem ponúk
5711781424 Považský Chlmec – stoková sieť– II. Etapa. Ukončený príjem ponúk
9667514632 Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky od bodu 6 po bod 17. Ukončený príjem ponúk
0405256813 Poskytnutie služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov - v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. Ukončený príjem ponúk
7724727182 Mäso a mäsové výrobky Ukončený príjem ponúk
8788437703 16 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Košická Polianka Ukončený príjem ponúk
0796922864 mlieko, mliečne výrobky Ukončený príjem ponúk
6292980927 Skúter pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Ukončený príjem ponúk
6618303884 Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania. Ukončený príjem ponúk
8816108582 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť –pokračovanie V2 Mesto. Ukončený príjem ponúk
7064282987 Telocvičňa pri ZŠ Veľký Folkmar Ukončený príjem ponúk
9137658071 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť k rekonštrukcii hornej a dolnej stanice lanovej dráhy Železná studnička – Kamzík Ukončený príjem ponúk
7816706509 „Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom papierových stravovacích poukážok“ Ukončený príjem ponúk
9407546371 Obecný úrad a komunitné centrum - prestavba a prístav-ba Hraň/Prestavba budovy na komunitné centrum Hraň Ukončený príjem ponúk
1836488777 Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1682 Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru